Category – Qanunvericilik

Qanunvericilik 40 Test və Cavab

Qanunvericilik 40 Test və Cavab   1)Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən mülkiyyət kim tərəfindən müdafiə olunur? a)     məhkəmələr b)    dövlət c)     qanun d)    Azərbaycan Respublikasi   2)Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin işinin təşkilinə aid deyil? a)     öz iş qaydasını müəyyən edir b)    Milli Məclisin müvafiq orqanlarını yaradır c)     Hesablama Palatasını yaradır d)    İdarəetmə Şurasını yaradır   3)Bələdiyyənin […]

Vergi Qanunvericiliyinə aid Testlər və Cavabı

Vergi Qanunvericiliyinə aid Testlər FƏSIL I #1 Vergi ödəyicisinin əsas [vergini ödəmək] vəzifəsi hansı qanunvericilik sənədi ilə müəyyən edilmişdir? A) Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi B) Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi C) Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi D) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası #2 Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə maliyyə sanksiyalarının tətbiqi Azərbaycan Respublikasının hansı qanunvericilik aktı ilə müəyyən edilir? […]

Etik Davranış Qaydaları ilə bağlı Testlər və Cavabı 2

“Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu Düzgün cavablar qırmızı ilə göstərilib.   1. “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” qanun müəyyən edir: a) dövlət qulluqçuları üçün etik davranış qaydalarını və prinsiplərini və onlara əməl edilməsi ilə bağlı hüquqi mexanizmləri b) bütün fiziki və hüquqi şəxslər üçün etik davranış qaydalarını və prinsiplərini və […]

QANUNVERİCİLİK-Testləri və Cavabları, 101-200 qədər

QANUNVERİCİLİK-Testləri və Cavabları, 101-200 qədər   «««««« Əvvəlki Səhifə Növbəti Səhifə »»»»»»   101. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurasının üzvlərini təyin etmir: A) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi B) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi C) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti D) Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi 102. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən başqa […]

QANUNVERİCİLİK 1-100 Testləri və Cavabları

QANUNVERİCİLİK-Testləri və Cavabları, 1-100 qədər   Növbəti Səhifə »»»»»» 1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən dövlətin ali məqsədlərinə aiddir: 1. dövlətin tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə riayət olunmasının təmin edilməsi 2. insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi 3. ölkə vətəndaşlarına layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsi 4. iqtisadi inkişafa və tərəqqiyə nail olmaq A) 2, 3 […]

Məhkəmələr və hakimlər haqqında Testlər və Cavablar

Məhkəmələr və hakimlər haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU ( TEST-Dq qəbul proqramında nəzərdə tutulmuş maddələr üzrə ) Düzgün cavablar qırmızı ilə göstərilib.   1. Azərbaycan Respublikasında məhkəmə hakmiyyətini həyata keçirir : a) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi b) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti c) Azərbaycan Respublikasının məhkəmələri d) Doğru müddəa yoxdur.   2. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə hamı nəyin […]

Etik Davranış Qaydaları ilə bağlı Testlər və Cavabı

Etik Davranış Qaydaları Düzgün cavablar qırmızı ilə göstərilib.   1. “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” AR Qanunu nəyi müəyyən edir? A) Dövlət qulluqçuları ilə dövlət arasında yaranan münasibətləri B) Dövlət qulluqçuları üçün etik davranış qaydalarını və prinsiplərini və onlara əməl edilməsi ilə bağlı hüquqi mexanizmləri C) Dövlət qulluqçuları üçün cəmiyyətlə münasibət qurulması məqsədilə etik […]

Dövlət Qulluğuna Hazırlaşanlar üçün Konistitusiyadan kiçik Konspekt!

Dövlət Qulluğuna Hazırlaşanlar üçün Konistitusiyadan kiçik Konspekt!   Maddə 23.  Azərbaycan dövlətinin rəmzləri III. Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının və Azərbaycan Respublikası Dövlət gerbinin təsviri, Azərbaycan Respublikası Dövlət himninin musiqisi və mətni Konstitusiya qanunu ilə müəyyən edilir. Maddə 108. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təminatı II. Əvvəllər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilmiş şəxsin təminatı qaydaları Konstitusiya qanunu ilə müəyyən edilir. […]

Kargüzarlığın Aparılması ilə bağlı Testlər və Cavabı

Kargüzarlığın Aparılması ilə bağlı Suallar və Cavabı Düzgün cavablar qırmızı ilə göstərilib.   1. Hansı hallarda təşkilatlarda kargüzarlıq mərkəzləşdirilməmiş qaydada aparılır? 1. Sənəd dövriyyəsi ildə 25000 sənəddən çox olan 2. Sənəd dövriyyəsi ildə 25000 sənəddən az olan 3. Struktur bölmələri ayrı-ayrı ərazilərdə yerləşən 4. Struktur bölmələri bir ərazidə yerləşən A) 1,2 C) 1,3 B) 3,4 […]