Category – İnformatika

İnformatika Qısa Qeydlər (Qızıl Qaydalar)

Magistr ol İnformatika Qızıl Qaydalar   1. İnformatika sözü İNFORMasiya və avtoMATİKA sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlib. 2. İnformasiyanın Ən kiçik, Elementar, Minimal ölçü vahidi Bit-dir. 3. İnformasiyanın Əsas ölçü vahidi Bayt-dır. 4. ASCII kodlaşdırma sistemində 1 simvol 1 bayt yer tutur. 5. UNİCODE kodlaşdırma sistemində 1 simvol 2 bayt yer tutur 6. Neyman Arxitekturasına görə EHM-lər […]

Pəncərə elementləri və Bəzi qisa əmirlər

Word 2010 – da pəncərə elementləri və bəzi qisa əmirlər   FİLE Worddə 12 ədəd əsas 5 ədəd köməkçi ribbon var   HOME INSERT (ƏLAVƏ ET)   PAGE LAYOUT (SƏHİFƏ DÜZƏNİ) REFERENCE (İSTİNAD)   MAILINGS (Mürəkkəb sənədləri digər şəxslərə asanlıqla göndərmək üçündür) REVIEW (YENİDƏN BAXIŞ) 5 ədəd Köməkçi Lent başlığı var (Contextual Ribbon) (Design , […]

MsDos haqqinda, MsDosun daxili və xarici əmrləri

Əməliyyət sistemləri haqqinda, Msdos haqqinda, Msdosun daxili və xarici əmrləri   Əməliyyat sistemi (en. Operating System (OS)) – hesablama prosesini həyata keçirən texniki vasitələlərin idarə olunmasıni təmin edən proqramlar toplusundan ibarətdir. Kompüter işə salındıqda əməliyyat sistemi başqa proqramlara nəzərən ilkin olaraq əməli yaddaş qurğusuna yüklənir və o digər proqramların işləməsi üçün mühit yaradır. Əməliyyat sistemi […]