Category – MÜXTƏLİF / İNFORMATİKA

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KONSTİTUSİYASI   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin sədrliyi ilə Azərbaycan Respublikasının yeni Konstitusiya layihəsini hazırlayan komissiya tərəfindən hazırlanmış, 1995-ci il noyabrın 12-də ümumxalq səsverməsində (referendumda) qəbul edilmişdir. 1995-ci il noyabrın 27-dən qüvvəyə minmişdir. 2002-ci il avqustun 24-də ümumxalq səsverməsində (referendumda) qəbul edilmiş dəyişikliklərlə. 2009-cu il martın 18-də ümumxalq səsverməsində (referendumda) qəbul edilmiş əlavə […]

Microsoft PowerPoint Haqqında

Proqrama Giriş PowerPoint təqdimatların – yə’ni şəkil və qrafiklərin göstərilməsi ilə müşayət edilən mühazirələrin tərtibi üçün istifadə olunan proqramdır. Təqdimat slaydlar ardıcıllığından ibarətdir. Hər slayda mühazirənin mətnindən əlavə müxtəlif qrafiklər, hərəkət effektləri vasitəstilə hərəkətə gətirilən şəkillər daxil edilə bilər. Hazır təqdimatlar dinləyicilərə çap edilmiş qrafik materiallar şəklində yaxud elektoron slayd-film kimi təqdim edilir. İnteraktiv təqdimatın […]

Word -2000 Haqqında

Proqrama Giriş Microsoft word -2000 hər şeydən əvvəl məktubların, daxili sənədləşmənin və hesabatların yaradılması üçün istifadə edilən mətn proqramıdır. Proqramın geniş imkanları avtomatik generasiya olunan sənədlərin, həmçinin broşura və kitabların yaradılmasına imkan verir. Proqramın işə qoşulması üçün tapşırıq sətrində başlanğıc (start) düyməsini basın. Beləliklə də, əsas menyu açılacaq. İndi isə mausun göstəricisini programs-a yaxınlaşdırın və […]

Excel Programı

Excel pəncərəsinin ümumi görünüşü. Qarşınızda Microsoft Excel proqramının elektron cədvəlidir. Pəncərənin yuxarıdakı sətri Sərlövhə sətri adlanır. Onun üzərində adətən redaktorun və açılmış sənədin adı göstərilir. Sərlövhə sətrindən sonra ayrı-ayrı menyu bölmələrindən ibarət olan menyu sətri yerləşir. Hər bir menyu bölməsi Microsoft Excel proqramında işləmək üçün müəyyən əmrlər toplusundan ibarətdir. Yerləşdirmək (Insert) menyusunun üzərində mauzun sol […]

Microsoft Excel proqramı üzrə dərslik

Microsoft Excel proqramı üzrə dərslik   İşə başlamaq üçün Start menyusunun Programs hissəsindən Microsoft Excel sətrini seçin. Excel proqramının pəncərəsinə nəzər yetirək. Gördüyünüz kimi Excel’in bəzi düymələri başqa proqramlarının düymələrinə bənzəyir. Yəni, bu o deməkdir ki, başqa proqramlar kimi öz sənədini Save düyməsi ilə yaddaşa verməyə imkan verir və s. Bircə onu da qeyd etmək […]

Fərdi kompyuterlərin tərkib hissələri

Fərdi kompyuterlərin tərkib hissələri   Fərdi kompyuterlərin əsas tərkib hissələri aşağıdakılardır: sistem bloku monitor (displey) klaviatura Əlavə olaraq kompyuterə müxtəlif periferiya qurğuları qoşula bilər: printer, skaner, plotter (qrafikçəkən qurğu), rəqəmli kamera, coystik və s. Sistem bloku fərdi kompyuterin əsas hissəsi olub, daxilində kompyuterin işləməsi üçün lazım olan ən əhəmiyyətli qurğuları birləşdirir. O, kompyuterin bütün aparat […]

Alqoritm və proqram anlayışı

Alqoritm və proqram Gündəlik həyatımızda hər hansı bir işi icra edərkən bir sıra qayda və qanunları yerinə yetiririk. Bir misala baxaq. Tutaq ki, biz kofe hazırlamaq istəyirik. Onda biz, ardıcıl aşağıdakı işləri yerinə yetirməliyik. 1. Suyu qaynadırıq; 2. Qaynar suyu bir stəkana tökürük; 3. Stəkana lazımı qədər kofe tökürük; 4. Lazımı miqdarda şəkər tozu əlavə […]

Kompüter şəbəkələri

Kompüter şəbəkələri   Kompüter şəbəkələri- bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan kompüterlərdir. Hansı ki bu kompüterlər arasinda informasiya mübadiləsi və resurslardan birgə istifadə etmək mümkündür. Kompüter şəbəkəsi çoxlu sayda kompüterləri özündə birləşdirən verilənlərin ötürülməsi mühitidir.   Növləri   Bütün elektron hesablama şəbəkələri miqyaslarına görə üç növə bölünürlər:    Lokal hesablama şəbəkəsi– LAN(Local Area Network) aralarına coğrafi […]