Category – Dünya Görüşü və Azərbycan

Ümumi Dünya Görüşü Haqqında

AZƏRBAYCAN DİLİ   Fonetika 1.Fonetikada nə öyrənilir? – danışıq səsləri 2. Ahəng qanunu, heca və vurğu : – fonetikanın mövzularına daxildir. 3.Danışarkən tələffüz etdiyimiz səslər: -danışıq səsləri adlanır. 4. Danışıq səsləri iki yerə bölünür: 1. Saitlər 2. Samitlər 5.Saitlər: -Dilimizdə 9 sait var: a, e, ə, i, ı, o, ö, u, ü 5a.Yaranma vəziyyətinə görə […]

Azərbaycanın Fiziki Coğrafiyası Sual və Cavabı

AZƏRBAYCANIN FİZİKİ COĞRAFİYASI Sual və Cavabı .Azərbaycan: -Ən hündür nöqtəsi: Bazardüzü -Ən alçaq nöqtəsi: Xəzərdənizi -Şimal nöqtəsi:Quton dağ -Cənub nöqtəsi:Astara çayı -Qərb nöqtəsi:Çandar göl ( Sədərək) -Şərq nöqtəsi:Neft daşları ( Şah dili) 74.Azərbaycanın Quru Sərhədləri: -Ermənistan. Ən uzun sərhəddimiz Ermənistanladır. Qərb istiqamətində -İran cənub istiqamətində -Gürcüstan şimal qərb istiqamətində -Rusiya şimal istiqamətində -Türkiyə-cənub qərb istiqamətində […]

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti haqqinda 10 TEST və Cavabı

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti haqqinda Test   Düzgün cavablar qırmızı ilə göstərilib. 1.Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hansı şəhərdə yaranmışdır? A) Tiflis     C) Bakı B) Gəncə  D) Bərdə   2.Azərbaycan Parlamentinin sədri kim olmuşdur? A) Həsən bəy Ağayev                       C) Fətəli xan Xoiski B) Əlmərdan bəy Topcubaşov    […]