*** Qarabağ Azərbaycandır! *** Qarabağ Azərbaycandır! *** Qarabağ Azərbaycandır! *** Qarabağ Azərbaycandır! ***

Dövlət Qulluğunda Müsahibə Üçün 50 Sual və Cavab

Dövlət Qulluğunda Müsahibə Üçün 50 Sual və Cavab

 

1)Sual —-Siz dövlət qulluqcususuz və KİV sizdən fəaliyyətlə bağlı informasiya istəyir, siz isə informasiya vermirsiz. Bu halda hansı etik davranış qaydasını pozmuş olursuz?

Cavab—-İctimai etimad

 

2)Sual —-Hansi secki sistemleri var?

Cavab—-Majoritar ve proporsional

 

3)Sual —–Dovlet orqanlarindaki vezifeler neye esasen inzibati ve yardimci vezifelere bolunur?

Cavab—–Funksiyasının mezmununa selahiyyet menbeyine ve tutulma usullarına görə

 

4)Sual ——Sərəncam mahiyətli sənədlər hansılardı?

Cavab——Qərarlar,sərəncamlar,əmrlər

 

5)Sual—–Sənəd necə rəsmiləşdirilir?

Cavab—-sənədin imzalanması,təsdiq edilməsi və ona möhür vurulması vasitəsilə

 

6)Sual—-Dövlət qulluqçuları üçün vəzifə maaşlarının məbləği nəyə əsasən müəyyən edilir?

Cavab—-Dövlət qulluğu vəzifələrinin təsnifatına uyğun

 

7)Sual——Vəzifəli səxs kimdir?

Cavab—-İnzibati vəzifə tutan ve hakimiyyət səlahiyytləri alan şəxs dövlət qulluqçusu vəzifəli səxsdir

 

8)Sual——-Dərkənar nədir?

Cavab—–Dövlət orqanın rəhbərinin sənədin yuxarı sol küncündə icraçıya aid yazdığı qeyd tapşırıq.

 

9)Sual——-Konstitusiyanın əsas subyektləri kimlərdir?

Cavab—–Dövlət və xalq

 

10)Sual——- Dövlət qulluqçusu hansı halda intizam məsuliyyətinə cəlb olunur?

Cavab———Ona həvalə olunmuş vəzifələrin yerinə yetirmədikdə və ya lazımi şəkildə yerinə yetirmədikdə, dövlət qulluğu ilə əlaqədar məhdudiyyətlər əməl etmədikdə

 

11)Sual——- Dövlətin əsaslari hansılardır?

Cavab—– Azərbaycan dövləti,dövlət başçısı,dövlətinin rəmzləri, dövlət dili, pul vahidi,ərazi və s.

 

12)Sual—— Xidməti davraniş nədir?

Cavab———- Dövlət qulluqçusunun qanunvericiliklə ona verilmiş hüquqların həyata keçirilməsi və vəzifələrinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar fəaliyyətidir.

 

13)Sual—— Azərbaycan Respublikasının Prezidenti nələrin təminatçısıdır?

Cavab———– Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyinin, ərazi bütövlüyünün və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə riayət olunmasının.

 

14)Sual——-Kimlər tətil edə bilməzlər?

Cavab—–Silahlı qüvvələrdə ve digər silahlı birləşmələrdə xidmət edən hərbi qulluqçular və mülki şəxslər

 

15)Sual——–Məlumat münasibətlərinin subyektləri kimlərdi?

Cavab—–Fiziki və huquqi şəxslər

 

16)Sual——-Dövlət qulluqçusu rotasiyası nə deməkdir?

Cavab—-Səmərəli fəaliyyətin artırılması məqsədilə yerdəyişmə

 

17)Sual——-Dövlət dili haqqında qərar nə vaxt qəbul edilib?

Cavab———27 iyun 1918-ci ildə

 

18)Sual——İyerarxiya-nə deməkdir?

Cavab—-Bütöv bir sistemin hissələrinin aşağıdan yuxarıya doğru tabeçilik əlaqəsi əsasında düzümü,yerləşməsi

 

19)Sual——Dövlət qulluğuna imtahan verməklə hansı hüquqlarınızı həyata keçirmiş olursunuz?

Cavab—-maddə 35-Əmək, maddə 55- Dövlətin idarə olunmasında iştirak etmək və maddə 57- Müraciət etmək-hüquqlarını, beraberlik huququ

 

20)Sual—–Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasina əsasən hansı dinlərin yayılması və təbliği qadanağandır?

Cavab—İnsan ləyaqətini alçaldan və insanpərvəlik prinsiplərinə zidd olan

 

21)Sual——İdarəyə daxil olmuş məktuba necə baxılır?

Cavab—-Müəyyən edilmiş qaydada və müddətdə baxılır və cavab verilir qanuna əsasən

 

22)Sual——Dövlət qulluqçusu hansı müddətdə intizam tənbeh tədbirindən şikayət verə bilər?

Cavab—-7 iş günü ərzində

 

23)Sual——İxtisas dərəcəsi dövlət qulluqçusuna hansı huququ verir?

Cavab—-Inzibati vəzifə tutmaq,əlavə haqq almaq və sosial təminatlardan istifadə etmək

 

24)Sual——Maraqların toqquşması

dedikdə nə başa düşürsüz?

Cavab—- Dövlət qulluqçusunun xidməti vəzifələri ilə onun şəxsi maraqları arasında ziddiyyət başa düşülür.

 

25)Sual——Dövlət qulluqçusu ixtisas dərəcəsindən nə vaxt məhrum olur?

Cavab—-A.R vətəndaşlığından çıxdıqda

 

26)Sual——- Dövlət qulluğu andı hansı münasibətləri təsdiq edir?

Cavab—– AR ilə dövlət qulluqçusu arasında açıq hüquqi borc və sədaqət münasibətlərini

 

27)Sual——- Dövlət qulluqçunun əlavə təhsili nə üçün əsasdır?

Cavab—– Dövlət qulluqçusunun ehtiyat kadrlar siyahısına daxil edilməsi,daha yüksək vəzifəyə təyin olunmasi,dövlət qulluqçusun şəxsi təşəbbüsü

 

28)Sual——- Qanunvericilik sisteminin ardicilliği necədir?

Cavab—– Konstitutsiya, referendumla qəbul edilmiş aktlar,qanunlar,fərmanlar,nazirlər kabinetinin qərarları,Mərkəzi Icra Hakimiyyətilərin normativ hüquqlu aktları

 

29)Sual——- Normativ hüquqi aktlar nəyə əsaslanmalıdır?

Cavab———-Hüquqa və haqq-ədalətə

 

30)Sual——- Azərbaycan ərazisi vahiddir, toxunlmazdır, bölünməzdir dedikdə nə başa düşülür?

Cavab—– Ərazinin vahidliyi dedikdə, respublika ərazisinin yalnızAzərbaycana məxsus olması, toxunulmazlığı dedikdə, ərazinin sabitliyi üçün onun pozulmazlığının mühafizə olunması,bölünməzliyi dedikdə isə, onun başqa dövlətlərə verilməsinin vəya müvafiq dövlət qurumları yaradılması məqsədiləbölünməsinin yolverilməzliyi başa düşülür

 

31)Sual——- Struktur bölmə nədir?

Cavab—–Orqanın səlahiyyətlərinin bir hissəsini həyata keçirən qurumdur.

 

32)Sual—— Qeyri-normativ hüquqi aktlar hasıdır?

Cavab—–MM qərarları,Prezdentin sərəncamları,Nazirlər Kabinetinin sərəncamları

 

33)Sual——– Dövlət qulluqçusuna ixtisas dərəcəsi nə vaxt verilir?

Cavab——İlk dəfə daimi dövlət qulluğuna qəbul olunduqda

 

34)Sual——-Referendumla elaqedar muracietlere neye uygun olaraq baxilir?

Cavab——Seçki məcəlləsinə uyğun

 

35)Sual———Kimlər dövlət dilini mükəmməl bilməli ve Az dilində səlis danişmalıdır?

Cavab——-AR ərazisində fəaliyyət göstərən TV və radio qurumlarının aparıcıları

 

36)Sual———Ailə nədir ?

Cavab——-Ailə nigah və ya qan qohumluğuna əsaslanan qarşılıqlı mənəvi məsuliyyətlə bağlı olan kiçik sosial birlikdir

 

37)Sual———Hansı məzuniyyət növləri var?

Cavab——Ödənişli,ödənişsiz,sosial,yaradıcılıq,təhsil

 

38)Sual———Elektron hokumet nedir ?

Cavab—–Elektron hokumet vahid,pencere sistemine keciddi, dovlet orqanlarinin vahid pencerede birlesdirilmesidi. Esas ustunlukleri surundurmecilik ve korrupsiya hallarinin alinmasinda, gosterilen xidmetlerin daha keyfiyyetki, deqiq ve suretli olmasi ile seciyyevidir

 

39)Sual——–İkili tabelikde olan yerli orqanlar dedikde nə bawa düşürük?

Cavab——Həm nazirliklərə həmdə icra hakimiyyətlərinə tabe olan orqanlar

 

40)Sual——–Əmək mecellesine esasen işçinin 1 iş günü ilə novbeti iş günü arasındaki gündelik istirahət vaxti azi neçə saat olmalıdır?

Cavab———-12 saat

 

41)Sual——–Konstitusiyanın prinsipləri nədir?

Cavab–1Hüququn aliliyi prinsipi;

2.Hakimiyyətin bölgüsü prinsipi;
3. Hamının qanun qarşısında bərabərliyi;
4. Hüquq və azadlıqların üstünlüyü prinsipi;
5. İnsan və vətəndaşın hüquq və azadlıqlarının real təminatı prinsipi.
6. Qarşılıqlı məsuliyyət, yəni şəxsin dövlət və dövlətin şəxs qarşısında məsuliyyət prinsipii;
7. Məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyi prinsipi.

 

42)Sual——Vetendaslarin muracietlerine baxilmasi qaydasi haqqinda qanun kimlere samil edilmir?

Cavab—- məhkəmə icraatı və ya inzibati icraat çərçivəsində müraciət etmiş vətəndaşlara

 

43)Sual—– Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmaların subyektləri?

Cavab— 1)Dövlət orqanlarına seçilmiş və ya təyin edilmiş şəxslər.2) xüsusi səlahiyyət əsasında dövlət orqanlarını təmsil edən şəxslər.3) inzibati vəzifə tutan dövlət qulluqçuları.4) yerli özünüidarəetmə orqanlarına seçilmiş şəxslər.

 

44)Sual—– İnzibati vezife tutan sexsin statusu ne ile mueyyen olunur?

Cavab—- Orqanın səlahiyyətini təsdiq edən qanunvericilik aktları və vəzifə təlimatları ilə

 

45)Sual—— Məlumat mənbələri hansılardır?

Cavab——Məlumatları əks etdirən sənədlər və başqa daşıyıcılar, kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatları, açıq çıxışlar

 

46)Sual—–Kimlərin toxunulmazlıq hüququ var?

Cavab——-Prezidentin,hakimlərin,baş nazirin,deputatların

 

47)Sual—-Dövlət qulluqçuların pensiya təminatı nədən aslıdır?

Cavab—–Dövlət qulluğunda xidməti illərindən və dövlət məvacibinin məbləğindən aslıdır

 

48)Sual——Suveren hüquq nədir?

Cavab——–Azərbaycan xalqının sərbəst və müstəqil öz müqəddəratını həll etmək və öz idarəetmə formasını müəyyən etməkdir

 

49)Sual——-Blanksız tərtib olunmuş sənədlər dedikdə nə başa düşürsüz?

Cavab——–Sənədin üzərində sənədin növü yazılmır və iki vəya daha artıq təşkilat adından hazırlanarkən tərtib olunur.

 

50)Sual——Rekvizitlər hansılardır?

Cavab——-AR dövlətgerbi,təşkilatın adı, təşkilatın poçt indeksi, unvanı, məlumat almaq üçün telefon nömrəsi, faksın nömrəsi və elektron poçtu(varsa)

 

 

Müəllif: ************

Dostlarla Paylaş ↓