*** Qarabağ Azərbaycandır! *** Qarabağ Azərbaycandır! *** Qarabağ Azərbaycandır! *** Qarabağ Azərbaycandır! ***

Category – Sınaq Testləri

DÖVLƏT QULLUĞU-Azərbaycan Dili 3 Sınaq Testləri və Cavabları2-BB

Dövlət Qulluğu Azərbaycan Dili üzrə 3 ədəd Sınaq Testləri və Cavabları2 (Nərgiz Həsənova)     Sınaq 1 1. ”Adam var ki, çörək tapmaz dünyada” verilmiş cümlədə çörək sözü ismin hansı halındadır? A) Yiyəlik B) Adlıq C)Təsirlik D)Yönlük E)Çıxışlıq 2. “Onlar yüksək səylə çalışırdılar” cümlədəki feil haqqında hansı fikir səhvdir? A)təsirsiz feildir B) qurluşca sadədir C) […]

DÖVLƏT QULLUĞU-Azərbaycan Dili 3 Sınaq Testləri və Cavabları-BB

Dövlət Qulluğu Azərbaycan Dili üzrə 3 ədəd Sınaq Testləri və Cavabları (Nərgiz Həsənova)   Sınaq 1 1.Orfoepiyası səhv olan söz hansıdır? A)çeviklik-[çevix’lix’] B)çələng-[çələnk] C)dastan-[dasdan] D)dalğınlıq-[dalğınlıx] E) fenomen-[fenamen] 2.”Çaydan qaynayan kimi mənə xəbər elə” Verilmiş cümlədə quruluşca düzəltmə olan söz hansı nitq hissəsinə aiddir? A)isim B)sifət C)feil D)say E) əvəzlik 3.Hansı cümlədə azaltma dərəcəli sifət yoxdur […]