*** Qarabağ Azərbaycandır! *** Qarabağ Azərbaycandır! *** Qarabağ Azərbaycandır! *** Qarabağ Azərbaycandır! ***

Category – Məntiq

Məntiq.OPERATORLAR,VERBAL,ƏDƏDİ ARDICILLIQ  və s aid Testlər

AŞKAR-OPERATOR Sual işarəsinin yerinə uyğun variantı yazın. 2. Sual işarəsinin yerinə uyğun variantı yazın. 3. Sual işarəsinin yerinə uyğun variantı yazın. 4. Sual işarəsinin yerinə uyğun variantı yazın. ŞƏKİLİN ANALİZİ  5. 6. 7. VERBAL  8. 9. 10. QEYRİ-AŞKAR OPERATOR 11. 12. ? əvəzinə doğru variantı yazın. ƏDƏDİ ARDICILLIQ    13. Ardıcıllığın növbəti həddini tapın. 14. […]

Məntiqdən Yaş Məsələlərinin həll Qaydası

Məntiqdən Yaş Məsələlərinin həll Qaydası   1. Atanın yaşı üç oğlunun yaşları cəmindən 8 vahid böyükdür. Ortancılın yaşı balacanın yaşının 3 mislindən 1 vahid çox, böyükdən isə 2 il kiçikdir. Atanın 40 yaşı oladuğuna görə, böyük oğlanın neçə yaşı olduğunu tapın. A) 11 B) 13 C) 15 D) 18 E) 16   Həlli: Üç oğulun […]