*** Qarabağ Azərbaycandır! *** Qarabağ Azərbaycandır! *** Qarabağ Azərbaycandır! *** Qarabağ Azərbaycandır! ***

Category – Aparat və Program Təminatı

Açıq sistemlərin qarşılıqlı əlaqəsini təmin edən səviyyələrin xarakteristikası. OSI modeli

Açıq sistemlərin qarşılıqlı əlaqəsini təmin edən səviyyələrin xarakteristikası. OSI modeli   Artıq qeyd etdiyimiz kimi şəbəkə proqram təminatını qaydaya salmaq məqsədilə, eləcə də, istənilən kompyuter sistemlərinin qarşılıqlı əlaqəsini təşkil etmək üçün OSI modeli təklif edilmişdir. OSI etalon modeli aşağıdakı 7 səviyyəni özündə birləşdirir: 1. Fiziki səviyyə; 2. Ötürmə xəttini idarə edən səviyyə və ya kanal […]

Hardware (Aparat Təminatı)- Qısa Konskpekt

Hardware- Qısa Konskpekt Elektron hesablama maşınları. Neyman arxitekturası. Kompüterlər element bazasına görə nəsillərə bölünürlər. Nəsillər Element Ölçüsü Məhsuldarlığı Əməli Xarci Yenilik bazası yaddaş yaddaş I nəsil Elektron Çox böyük Çox zəif Funksional lampalar məhdud II nəsil Yarımkeçiric Böyük Zəif Maqnit Maqnit lent Alqoritmik dillərin ilər, nüvələrində yaradılması transiztorlar, qurulub diodlar III nəsil İnteqral Kiçik Güclü […]

CPU (Mərkəzi Prosessor)

CPU (Mərkəzi Prosessor)   Salam, Əziz Dostlar! Bu günki məqaləmizdə komputerin əsas hissələrindən biri olan Prosessorlar haqqında söhbət açacağıq! CPU (Central Processing Unit) çox güclü bir hesablayıcı kimi işləyir. CPU-lar çox ağıllı deyildirlər, ancaq çox sürətlidirlər və sadəcə “1” və “0”-lardan istifadə edirlər! CPU-nu PC-nin beyni hesab etmək olar. Əmrləri işləmək, verilənləri idarə etmək, komputerin digər […]

Fərdi kompyuterlərin tərkib hissələri

Fərdi kompyuterlərin tərkib hissələri   Fərdi kompyuterlərin əsas tərkib hissələri aşağıdakılardır: sistem bloku monitor (displey) klaviatura Əlavə olaraq kompyuterə müxtəlif periferiya qurğuları qoşula bilər: printer, skaner, plotter (qrafikçəkən qurğu), rəqəmli kamera, coystik və s. Sistem bloku fərdi kompyuterin əsas hissəsi olub, daxilində kompyuterin işləməsi üçün lazım olan ən əhəmiyyətli qurğuları birləşdirir. O, kompyuterin bütün aparat […]

Sistem bloku (System Block) haqqında

Sistem bloku (System Block) Fərdi kompyuterin ümumi görünüşü aşağıdakı kimidir:           Müasir fərdi kompyuter bir neçə əsas konstruktiv komponentlərdən ibarətdir: • Sistem bloku; • Monitor; • Klaviatura. Kompyuterin məhsuldarlığını və imkanlarını sistem blokun xarakteristikaları müəyyən Sistem blokunda aşağıdakı qurğular yerləşir: • Qida mənbəyi – power supply; • Sistem lövhəsi (ana lövhə) […]

İnrernet Proqram Təminatının Səviyyələri

İnternet proqram təminatının səviyyələri   Şəbəkə proqram təminatının əsas məqsədi məlumatların bir maşından digərinə ötürülməsi üçün infrastrukturun təmin edilməsidir. İnternetdə ötürmə proqram təminatının hissələrinin iyerarxiyasına görə baş verir. Bu hissələr sizin bir şəhərdən digər şəhərdə yaşayan dostunuza hədiyyə ilə bağlama göndərdikdə yerinə yetirdiyinizə oxşar məsələləri yerinə yetirirlər. Siz hədiyyəni qablaşdırır, onun üzərində ünvanı yazır, sonra […]

Kompüterin Əsas Hissələri

Kompüterin əsas hissələri Sistem bloku: Sistem bloku kompüterdə istifadə edilən texniki qurğuların əsas birləşmə qovşağı olub, daxilində iş üçün lazım olan ən əhəmiyyətli hissələr, xaricdə isə bloka qoşulan əlavə, xarici qurğular yerləşir. Kompüterin sistem blokuna xaricdən qoşulan qurğularına periferiya qurğuları deyilir. Periferiya qurğuları fərdi kompüterdə köməkçi əməliyyatları yerinə yetirmək üçün istifadə edilir və aşağıdakı kimi […]

Proqram təminatı haqqında

Kompüterin proqram təminatı [software]   Kompüterin hər hansı bir işi yerinə yetirməsi üçün aparat təminatı ilə yanaşı,ona göstərişlər toplusu, yəni proqramlar lazımdır. Klaviaturada kla vişin basılmasına,siçanın hərəkətinə, başqa kompüterdən informasiyanın alınmasına və digər hərəkətlərə kompüterin necə reaksiya verməsini məhz proqramlar müəyyən edir. Ekrana gö rün tünün çıxarılmasını, sənədin printerdə çap olunması üçün hazırlanmasını, kom püterdə […]