www.YUSIF.az - Birlikdə Yüksəlişə Doğru!!!
*** Qarabağ Azərbaycandır! *** Qarabağ Azərbaycandır! *** Qarabağ Azərbaycandır! *** Qarabağ Azərbaycandır! ***

Əməli Yazı Nümunələri -Nərgiz Həsonaova

Əməli Yazı Nümunələri  – Nərgiz Həsonaova   Ərizə, tərcümeyi-hal, izahat, elan, bildiriş, reklam, anons, afişa, arayış, protokol, rəy, teleqram, annotasiya, akt, məktub, vəkalətnamə, əmr, etiket, hesabat, referat əməli yazı nümunələri sayılır.   1.   Ərizə                Nümunə:   Yuklə Ərəbcə «ərz» sözündən olub müraciət, ərz etmək mənasını verir. Bəzən rəsmi şəkildə […]

Dostlarla Paylaş ↓

DÖVLƏT QULLUĞU-Azərbaycan Dili 3 Sınaq Testləri və Cavabları2-BB

Dövlət Qulluğu Azərbaycan Dili üzrə 3 ədəd Sınaq Testləri və Cavabları2 (Nərgiz Həsənova)     Sınaq 1 1. ”Adam var ki, çörək tapmaz dünyada” verilmiş cümlədə çörək sözü ismin hansı halındadır? A) Yiyəlik B) Adlıq C)Təsirlik D)Yönlük E)Çıxışlıq 2. “Onlar yüksək səylə çalışırdılar” cümlədəki feil haqqında hansı fikir səhvdir? A)təsirsiz feildir B) qurluşca sadədir C) […]

Dostlarla Paylaş ↓

DÖVLƏT QULLUĞU-Azərbaycan Dili 3 Sınaq Testləri və Cavabları-BB

Dövlət Qulluğu Azərbaycan Dili üzrə 3 ədəd Sınaq Testləri və Cavabları (Nərgiz Həsənova)   Sınaq 1 1.Orfoepiyası səhv olan söz hansıdır? A)çeviklik-[çevix’lix’] B)çələng-[çələnk] C)dastan-[dasdan] D)dalğınlıq-[dalğınlıx] E) fenomen-[fenamen] 2.”Çaydan qaynayan kimi mənə xəbər elə” Verilmiş cümlədə quruluşca düzəltmə olan söz hansı nitq hissəsinə aiddir? A)isim B)sifət C)feil D)say E) əvəzlik 3.Hansı cümlədə azaltma dərəcəli sifət yoxdur […]

Dostlarla Paylaş ↓

DQ və MİQ Müsahibəsinə Hazırlaşanlar üçün Son Hadisələr mövzusu

Aprel Döyüşləri   2016-cı il aprelin 1-dən 2-nə keçən gecədən başlayaraq Azərbaycan və Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Qondarma Dağlıq-Qarabağ Respublikasının hərbi birləşmələri arasında baş vermiş hərbi münaqişə. Döyüşlər Azərbaycan SilahlıQüvvələrinin qələbəsi ilə nəticələnmişdir. İşğaldan azad olunmuşdur : 1. Tərtər rayonunun Talış kəndi ətrafındakı yüksəkliklər 2. Seysulan kəndi 3. Cəbrayıl rayonunun Lələ təpəyüksəkliyi və Cocuq Mərcanlı 4. […]

Dostlarla Paylaş ↓

Azərbaycan dili – Qanunvericilik Test və Cavabları (AEL Onlayn Tədris Mərkəzi)

Azərbaycan dili – Qanunvericilik Test və Cavabları Azərbaycan dili   1.Hansı nümünələrdə zərf işlənməmişdir?1.Dünəndən bəri qar yağmağa başlayıb.2.Bura doğma vətən Azərbaycandır3.Biz elə bu xəbəri gözləyirdik4.Xeyli düşünüb cavab Verdi5.Əsgər gülümsəyərək dostunun üzunə baxdı. A)235 B)45 C)135 D)12 E)34 2.Qeyri-Müəyyən miqdar sayı İşlənmiş cümləni müəyyən edin A)Səkkiz noyabr-Zəfər Bayramıdır B)İşğaldan azad olunmuş Şuşa-Xankəndi yolunun beşinci kilometrliyində təmir […]

Dostlarla Paylaş ↓

XARİCİ YADDAŞ QURĞULARI (Məqalə)

XARİCİ YADDAŞ QURĞULARI Xarici yaddaş qurğuları informasiyanın uzun müddət saxlanması üçün istifadə edilən qurğulardır. Bu qurğular infor- masiyanın saxlanması üçün enerjidən asılı deyil. Kompüterlərdə xarici yaddaş kimi sərt diskdən, diskdən, fləşdən, optiki disklərdən, maqnit lentlərindən, maqnit kartlarından  və  s. istifadə olunur. Xarici yaddaşa bəzən informasiya daşıyıcısı da deyilir. Əməli yaddaşdan fərqli olaraq bu yaddaşlardakı infor- […]

Dostlarla Paylaş ↓

Kabel Tipləri (Məqalə)

Kabel Tipləri Bu məqalədə müxtəlif kompüter və şəbəkə texnologiyalarında istifadə olunan kabel standartları haqda lazımi qədər məlumat verilir. Verilən məlumatlar oxşar kabellərin bir-birindən nəyə görə fərqləndiklərini və hansı şəraitdə hansı kabelin daha uyğun olduğu kimi sualları tam əhatə edir. Aşağıda bu kabellərin şəbəkə üçün ilk yaradılan növlərindən, müasirlərinə qədər hamısını əhatə edən siyahı var.  […]

Dostlarla Paylaş ↓

Dövlət qulluğu haqqında BB qurupu Üzrə (Qapalı) və BA qurupu Üzrə (Açıq) Testlər-Cavabla

Dövlət qulluğu haqqında BB qurupu Üzrə (Qapalı) və BA qurupu Üzrə (Açıq) Testlər-Cavabla (Şamxal Şıxəliyev)   1. ”Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası  qanununun  məqsədi nədən ibarətdir? a) Azərbaycan Respublikasında dövlət qulluğu sahəsində Azərbaycan Respublikası ilə dövlət qulluqçuları arasında yaranan münasibətləri və dövlət qulluqçularının hüquqi vəziyyəti ilə bağlı məsələləri tənzimləyir b) Azərbaycan Respublikasında dövlət qulluğu sahəsində dövlətlə […]

Dostlarla Paylaş ↓