Profesional PHP və MYSQL dərsləri paketi (Türkcə) (82 dərs) - www.YUSIF.az
*** Qarabağ Azərbaycandır! *** Qarabağ Azərbaycandır! *** Qarabağ Azərbaycandır! *** Qarabağ Azərbaycandır! ***

Profesional PHP və MYSQL dərsləri paketi (Türkcə) (82 dərs)

PHP və MYSQL dərsləri paketi (Türkcə) (82 dərs)

 

images

 

PHP Mysql Vizual Təhsil Seti ilə php faylları yazmağa başlaya biləcəksiniz.

PHP ye mysqlə necə bağlayacağını haqqında da videolar mövcuddur.

Dəyişənlər, dövrlər və bir çox komponent haqqında məlumatlar mövcuddur.

 

 

Profesional PHP və MYSQL dərsləri (Türkcə)    

 

Dərsin Məzmunu:

PHPə Ümumi Baxış
PHP Nədir?
PHP nə üçündür?
Nələr Lazımlı?
Quraşdırılma və Konfiqrasiya
Windows üçün Quraşdırılma
Linux üçün Quraşdırılma
Konfiqrasiya
PHPə Giriş
İlk Səhifə – İlk Kod
HTML İçinə Yerləşdirmə
Salam Dünya
Əməliyyat Sırası
Şərh Sətirləri
Məlumat Tiplərini Tanıma
Dəyişənlər
Stringlər
String Funksiyaları
Ədədlər
Float Ədədlər
Silsilələr
Silsilə Funksiyaları
Boolean
Məlumat Növünü Öyrənmə və Dəyişdirmə
Sabitlər
İdarə Strukturları – Məntiqi İfadələr
if Şərti
Else və elseif
Switch
İdarə Strukturları – Dövrlər
While Dövrü
For Dövrü
Foreach Dövrü
Continue
Break
Silsilə İşarəçiləri
Funksiyalar
Funksiyaları İstifadə etmə
Funksiyadan Dəyər Çevirmə
Qloballar
Funksiya üçün Fərz edilən Dəyər
Səhv Ayırd etmə
Problem Aradan qaldırma və Səhv Ayırd etmə
Veb Səhifələrini Meydana gətirmə
Linklər
Link Dəyərlərini GET ilə götürmə
Urlencode və Urldecode
Formalar
Htmlencode
Session
Başlıqlar və Səhifə İstiqamətləndirmə
include və require Funksiyaları
MySQL Təməlləri
MySQLə Giriş
SELECT
INSERT
UPDATE
DELETE
PhpMyAdmin
PHP və MySQL Əlaqəsi
Məzmun Rəhbərlik Sistemi Quruluşu
Planlama
CMS üçün Verilənlər bazası Meydana gətirmə
Əlaqəli Verilənlər bazası
İş Sahəsini Nizamlama
Rəhbərlik Səhifəsi
Məzmun Səhifəsi
Verilənlər bazası İstifadə etmə və Menyu Meydana gətirmə
Menyu Alt Elementlərini Meydana gətirmə
Funksiya Meydana gətirmə
Menyu Əlaqələrini Meydana gətirmə
Menyudan Gələn Məlumatı işləmə
Menyunu Tənzimləmə
CRUD Tətbiqləri
IDə Görə Mövzu Tapma
IDə Görə Səhifə Tapma
Menyuya Element Oynağa
Yeni Mövzu Əlavə etmək üçün Forma Meydana gətirmə
Mövzu Qeyd etmə Səhifəsini Meydana gətirmə
SQL Injection
Forma Təsdiqləmə
Mövzu Təşkil et Səhifəsinin Yaradılması
Mövzu Məlumatlarını Forma Obyektlərinə Atama
Update Sorğusu Meydana gətirmə
Update Sorğusunu Nəzarət etmə
Mövzu Silmə
Səhifələr Üzərində CRUD Əməliyyatları
Ümumi sahə Meydana gətirmə
CMS Quruluşu
Index.php Səhifəsini Meydana gətirmə
Mövzu və Səhifələrin Göstərilməsi
Səhifə Daxilolma/müraciət Tənzimləmə
İdarəçi Oynağa
İdarəçi Girişi

 

Dostlarla Paylaş ↓