www.YUSIF.az - Birlikdə Yüksəlişə Doğru!!!
*** Qarabağ Azərbaycandır! *** Qarabağ Azərbaycandır! *** Qarabağ Azərbaycandır! *** Qarabağ Azərbaycandır! ***

AZƏRBAYCAN DİLİ- Qızıl Qaydalar

AZƏRBAYCAN DİLİ- Qızıl Qaydalar   Fonetika 1. Fonetikada nə öyrənilir? – danışıq səsləri   2. Ahəng qanunu, heca və vurğu : – fonetikanın mövzularına daxildir.   3. Danışarkən tələffüz etdiyimiz səslər: -danışıq səsləri adlanır.   4. Danışıq səsləri iki yerə bölünür: 1. Saitlər 2. Samitlər   5.Saitlər: -Dilimizdə 9 sait var: a, e, ə, i, […]

Dostlarla Paylaş ↓

Ana plata (Sistem platası) məqalə

Ana plata (Sistem platası) Anakart, bir kompüterin bütün hissələrini üzərində saxlayan və bu parçaların rabitəni təmin edən elektron sxemdir. Şüşə lifdən (sərt plastik törəmə) hazırlanmış, üzərində mis yolların olduğu; Adətən tünd yaşıl bir lövhədir. Ana plata üzərində, mikro prosedur aparan yuvası, yaddaş, genişlənmə yuvaları, BIOS, digər kartlar üçün genişlənmə yuvaları və digər köməkçi dövrələr (sistem […]

Dostlarla Paylaş ↓

Elektron imza və Elektron sənəd haqqinda Testlər və Cavabları (Şamxal Şıxəliyev)

Elektron imza və Elektron sənəd haqqinda Testlər və Cavabları. (Şamxal Şıxəliyev)   1. Elektron sənəd nədir? a) Informasiya sistemində elektron sənədin nizamlanmış hərəkəti ilə bağlı informasiya prosesləri b) Elektron sənədi Göndərən və Alan arasında elektron sənəd dövriyyəsi xidmətlərini göstərən informasiya prosesləri c) Informasiya sistemində istifadə üçün elektron formada təqdim edilən və elektron imza ilə təsdiq […]

Dostlarla Paylaş ↓

Excel-45 Test və Cavabları (TQDK kitabı əsasında)

Excel-45 Test və Cavabları (Niyaməddin Şahmarov) (cavabları sonda)   1) Aşağıdakılardan hansılar Excel pəncərəsinə aiddir? A) Name box, Formula bar, Cell B) Palitra,Name box, Columns C) Cell, Accessories, Modul D) Status bar, Sazlama paneli, Translyator E) Ribbon, Sazlama paneli, İnterpretator   2) Kömək pəncərəsi hansı funksional düymə ilə açılır? A) F1    B) F2    […]

Dostlarla Paylaş ↓

Word-50 Test və Cavabları (TQDK kitabı əsasında)

Word-50 Test və Cavabları (Niyaməddin Şahmarov) (cavabları sonda)   1) Microsoft office 2010 və ya… A) Office 11         B) Ofice 12         C) Office 13 D) Office 14         E) Office 15   2) Word nə prosessorudur? A) Cədvəl            B) Mətn      […]

Dostlarla Paylaş ↓

Açıq sistemlərin qarşılıqlı əlaqəsini təmin edən səviyyələrin xarakteristikası. OSI modeli

Açıq sistemlərin qarşılıqlı əlaqəsini təmin edən səviyyələrin xarakteristikası. OSI modeli   Artıq qeyd etdiyimiz kimi şəbəkə proqram təminatını qaydaya salmaq məqsədilə, eləcə də, istənilən kompyuter sistemlərinin qarşılıqlı əlaqəsini təşkil etmək üçün OSI modeli təklif edilmişdir. OSI etalon modeli aşağıdakı 7 səviyyəni özündə birləşdirir: 1. Fiziki səviyyə; 2. Ötürmə xəttini idarə edən səviyyə və ya kanal […]

Dostlarla Paylaş ↓

Məlumat azadlığı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa aid 22 TEST və CAVABLARI

Məlumat azadlığı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa aid TEST və CAVABLARI   1. Məlumat azadlığı Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının neçənci maddəsində təsbit olunmuşdur? A) 50-ci maddəsində B) 57-ci maddəsində C) 94-cü maddəsində D) 55-ci maddəsində   2. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına əsasən kimlərin və hansı məlumatı qanuni yolla axtarmaq, əldə etmək, ötürmək, hazırlamaq və yaymaq azadlığı vardır? A) […]

Dostlarla Paylaş ↓