Kasım 2020 - www.YUSIF.az
*** Qarabağ Azərbaycandır! *** Qarabağ Azərbaycandır! *** Qarabağ Azərbaycandır! *** Qarabağ Azərbaycandır! ***

Month – Kasım 2020

Məlumat azadlığı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa aid 22 TEST və CAVABLARI

Məlumat azadlığı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa aid TEST və CAVABLARI   1. Məlumat azadlığı Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının neçənci maddəsində təsbit olunmuşdur? A) 50-ci maddəsində B) 57-ci maddəsində C) 94-cü maddəsində D) 55-ci maddəsində   2. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına əsasən kimlərin və hansı məlumatı qanuni yolla axtarmaq, əldə etmək, ötürmək, hazırlamaq və yaymaq azadlığı vardır? A) […]