Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti haqqinda Test

 

Düzgün cavablar qırmızı ilə göstərilib.

1.Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hansı şəhərdə yaranmışdır?

A) Tiflis     C) Bakı
B) Gəncə  D) Bərdə

 

2.Azərbaycan Parlamentinin sədri kim olmuşdur?

A) Həsən bəy Ağayev                       C) Fətəli xan Xoiski
B) Əlmərdan bəy Topcubaşov           D) Heç biri

 

3.İlk Xarici İşlər nazirimiz kim olub?

A) Xəlil bəy Xasməmmədov
B) Nəsib bəy Yusifbəyli
C) Məhəmmədhəsən Hacıniski
D) Səməd bəy Mehmandarov

 

4.Azərbaycan Dövlət teatrı kimin rəhbərliyi altında fəaliyyətə başlamışdı?

A) Hüseyin Ərəblininiski                       C) Hüseyinqulu Sarabiski
B) Əhməd Ağdamski                            D) Fərhad Bakıxanov

 

5.İlk Səhiyyə nazirimiz kim olub?

A) Xudat bəy Rəfibəyli
B) Əbdüləli bəy Əmircanov
C) Xosrov bəy Sultanov
D) Həsən bəy Zərdabi

 

6.Milli Şüramızın ilk sədri kim olmuşdur?

A) Məmməd Əmin Rəsulzadə
B) Fətəli xan Xoiski
C) Əlimərdan bəy Topçubaşov
D) Əhməd Ağdamski

 

7.Aşağıdakılardan kim Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hərb naziri olub?

A) Süleyman bəy Sulkeviç
B) Gəray bəy Talişinski
C) Səməd bəy Mehmandarov
D) Əliağa Şıxlinski

 

8.Dövlətin rəsmi orqanı hansı mətbuat orqanı idi?

A) “Azərbaycan” qəzeti
B) “İstiqlal” qəzeti
C) “Əkinçi” qəzeti
D) “Zənbur” jurnalı

 

9. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti nə vaxt yaradıldı?

A) 1991-ci il oktyabrın 18-də
B) 1993-cü il mayın 28-də
C) 1928-ci il mayın 28-də
D) 1918-ci il mayın 28-də

 

10. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti neçənci ildə süqut etdi?

A) 1991-ci ildə           C) 1993-cü ildə
B) 1920-ci ildə           D) 1918-ci ildə

Dostlarla Paylaş ↓