AŞKAR-OPERATOR

  1. Sual işarəsinin yerinə uyğun variantı yazın.

    2. Sual işarəsinin yerinə uyğun variantı yazın.

    3. Sual işarəsinin yerinə uyğun variantı yazın.

    4. Sual işarəsinin yerinə uyğun variantı yazın.

ŞƏKİLİN ANALİZİ 

5.

6.

7.

VERBAL 

8.

9.

10.

QEYRİ-AŞKAR OPERATOR


11.

12. ? əvəzinə doğru variantı yazın.

ƏDƏDİ ARDICILLIQ 

 

13. Ardıcıllığın növbəti həddini tapın.

14. Ardıcıllığın növbəti həddini tapın.

ARDICILLIĞI POZAN HƏDD

15. Ardıcıllığı pozan həddi tapın.

ANALOJİ ARDICILLIQ 

16.

FİQUR ANALOGİYASI

17. Doğru variantı tapın.

18.

 

FİQUR ARDICILLIĞI 

19.

20.

 

Dostlarla Paylaş ↓