MÜXTƏLİF MÜSAHİBƏLƏRDƏ VERİLƏN SUALLARI - www.YUSIF.az
*** Qarabağ Azərbaycandır! *** Qarabağ Azərbaycandır! *** Qarabağ Azərbaycandır! *** Qarabağ Azərbaycandır! ***

MÜXTƏLİF MÜSAHİBƏLƏRDƏ VERİLƏN SUALLARI

MÜXTƏLİF MÜSAHİBƏLƏRDƏ VERİLƏN SUALLARI

(bəzisinin cavabları var)

1. Hansı hallarda dövlət qulluğuna xitam verilə bilər?
2. İlk rəngli kino?
3. İlk ana dilli qəzəli kim yazıb?
4. Köhnə rejissorlardan kimi tanıyırsan?
5. Fəxri adlar hansılardır?
6. Köhnə aktyor və aktrisalardan kimləri tanıyırsan?
7. Azərbaycan dili hansı dil ailəsinə və qrupuna daxildir?
8. Oğuz dil qrupuna başqa hansı dillər daxildir?
9. Majoritar nədir?
10. Müəssisə nədir?
11. ATƏT-in MİNSK qrupu hazırki üzvləri?
12. Prezident İ.Əliyev aprel döyüşlərində kimlərə Milli Qəhrəman adı verib?
13. Dövlət qulluqçusu kimdir?
14. Kargüzarlıq nədir?
15. Dövlət qulluqçusunun xidməti davranışı nədir?
16. Dövlət qulluqçusu siyasi partiyaya üzv ola bilərmi?
17. Dövlət qulluqçusu kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul ola bilərmi?
18. Etik davranış qaydaları hansılardır?
19. Maraqların toqquşması deyəndə nə başa düşülür?
20. Loyallıq nədir?
21. Viza,dərkənar nədir?
22. Nə zaman dövlət qulluqçusunun işinə xitam verilir?
23. Dövlət qulluqçularının peşə bayramı nə vaxtdır?
24. Dövlət qulluğunun prinsipləri?
25. Dövlət qulluqçusuna tətbiq edilən intizam tənbeh tədbirləri?
26. Neçə Milli Qəhrəmanımız var?
27. Soyqırım nədir?
28. Bütün ixtisas dərəcələrini sayın
29. Hansı əmlakın özəlləşdirilməsinə məhdudiyyətlər qoyula bilər?(Əmlak)
30. ƏMDK-nin fəaliyyət istiqamətləri?(Əmlak)
31. Nə zaman icarə müqaviləsi ləğv edilə bilər?(Əmlak)
32. Dövlət əmlakının səmərəli istifadə olunması nə deməkdir?
33. Dövlət qulluqçusunun əlavə təhsili
34. Korrupsiyaya şərait yaradan hüquqpozmaları sayın
35. DSMF kollegiyasından danışın
36. Sığorta iştirakçıları kimlərdir?
37. Audit nədir?
38. Auditlə monitorinqin fərqi?
39. Lisenziya nədir?
40. Devalvasiya nədir?
41. Dünyada və Azərbaycanda baş verən hadisələr
42. İnflyasiya nədir,necə baş verir,səbəbləri?
43. Dövlət qulluqçularının pensiya təminatı
44. Dövlət məvacibi nədir,nələrdən ibarətdir?
45. Qulluq stajına görə əlavələr nə vaxtdan verilir?İllərə görə faizlərini sadalayın
46. MDB nədir?niyə yaranıb?
47. Neçə seçki sistemi var?
48. Prezident hansı hallarda vəzifədən uzaqlaşdırıla bilər?
49. Suverenlik nədir?
50. Bayrağın rənglərinin mənaları?
51. Dövlət qulluqçusunun hüquqları,vəzifələri,məhdudiyyətləri,təminatları?
52. Məlumatın növləri ?
53. Bişkek protokolu haqqında
54. Sənəd veridiyiniz orqan,şöbə,sektorun tam adı?
55. Dövlət qulluğunun vəzifələri
56. Konstitusiyaya əlavələr hansı şəkildə olur?
57. Dövlətin ali məqsədi?
58. Şopen haralıdır?
59. Bakı Dövlət Universitetində ilahiyyət fakültəsi var,Avrasiya Universitetində niyə yoxdur?(cavab-Dövlət universitetində məcburdu,özəldə olmaya da bilər)
60. Qoşulmama Hərəkatının 2018-ci il üçün XİN nazirlərinin görüşü hansı şəhərdə keçirildi?(cavab-Bakıda)
61. İcarə nədir? (Əmlak)
62. Özəlləşmənin üsulları? (Əmlak)
63. İnvestisiya müsabiqəsi haqqında (Əmlak)
64. Dövlət qulluqçusunun əlavə təhsili üçün nə əsasdır?
65. AXC-də dövlət quruculuğu işində ən böyük problem nə idi?(cvb- 1) kadr çatışmazlığı 2)maliyyə çatışmazlığı 3)savadsızlıq 4)təhsil sisteminin qurulmaması 5)zabit çatışmazlığı
66. Etimadnamə nədir?
67. Övdətnamə nədir?
68. Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi nə vaxt yaranıb?- 19.05.2009
69. İxtisaslaşdırılmış məhkəmələr neçə yerə bölünür və hansılardır?
70. Amortizasiya nədir?
71. AXC-nin hüququ bitirmiş görkəmli şəxsiyyətləri?(Xəlil bəy Xasməmmədov,Əlimərdan bəy Topçubaşov,Məmməd Yusif Cəfərov,Fətəli xan Xoyski)
72. Royalti nədir?
73. Məlumat azadlığının prinsipləri?
74. Prezidentlik institutu nə zaman təsis edilib?-(1990 18 may)
75. Tolerantlıq nədir?
76. Müraciətin formaları
77. BMT qətnamələri ,niyə qəbul olunub?
78. Kargüzarlığın növləri?
79. Qərarın hissələri?
80. Şərti maliyyə vahidi
81. Maliyyə xarakterli tələblər
82. Fətəli xanın öldüyü yer (Tiflis)
83. AXC baş naziri?
84. AR sahəsi?
85. Referendumla həll edilməyən məsələlər?
86. Elektron sənəd nədir?
87. Elektron hökumət nədir?
88. CTRL A,CTRL N,CTRL V hansı funksiyaları yerinə yetirir?
89. Brexit nədir?
90. Hansı müraciətlərə baxılmır?
91. Verdiyiniz orqanda kargüzarlığın forması?
92. AXC parlamenti
93. Vətəndaşların müraciətlərinə hansı müddətdə baxılır?
94. Dövlət qulluqçusu kimdir?
95. Korrupsiya üzrə mübarizə aparan orqanlar?
96. MM-in buraxılma halları?
97. Mərkəzin Bank dövlətin müstəsna mülkiyyətindədir dedikdə nə başa düşürsünüz?
98. Rayonlarımızın işğal tarixləri?
99. Azərbaycan hansı ölkələrlə həmsərhəddir (quru və sudan) ?
100. Dünya ədəbiyyatından hansı kitabları oxumusunuz?
101. İnternetdən nə ilə maraqlanırsınız?
102. Daşınmaz əmlak nədir?
103. Mülkiyyət hüququ nədir?
104. İcarə müqaviləsinə nə zaman xitam verilir?
105. Dövlət qulluğuna kimlər qəbul edilə bilər?
106. Xüsusi dövlət orqanları hansılardır?
107. Qruplaşdırma nədir?
108. Nisbi mütləq göstəricilər?
109. İlk və son qoşulduğumuz təşkilat?
110. Dövlət bayramlarının tarixi?
111. Məzuniyyətə çıxanda məzuniyyət pulu necə hesablanır?
112. Maarifçilərimizdən hansı şəxsləri tanıyırsınız?
113. Vicdanlı davranış nədir?
114. Dövlət qulluğunun prinsipləri?
115. MM çağırışı neçə ildən bir keçirilir?
116. Etik davranış qaydalarının pozulması hansı məsuliyyətə gətirib çıxarır?(intizam)
117. Hansı intizam tədbirləri var?
118. Bayraq günü?
119. AXC-dən qalan bayramlar ?(28 may,26 iyun,9 noyabr)
120. AXC harada və nə zaman yaranıb?
121. Hökumət başçıları?
122. Parlament sədri?
123. Hacınskinin vəzifəsi?
124. Vicdan azadlığı nədir?
125. MDB-yə daxil olan ölkələr?
126. İqtisadi-coğrafi rayonları sayın
127. Restruktruzasiya və sağlamlaşdırma nədir (Əmlak) ?
128. Kiçik müəssisələrin özəlləşdirilməsi qaydası?
129. Hərraclarda qalib əmək kollektivi olarsa necə həyata keçir?
130. Səhmdar cəmiyyət nədir ?açıq,qapalı,məhdud məsuliyyətli cəmiyyət nədir?n (ASC,QSC,MMC)
131. Dövlət ehtiyacları üçün alınan torpaqlar hansı məqsədlər üçün istifadə olunur?
132. Müəssisənin restruktruzasiya borclarını kim ödəyir?
133. 2-Cİ dövlət proqramı nə vaxt qəbul edilib ?(Əmlak)
134. 1-ci dövlət proqramı nə vaxt qəbul edilib?
135. İcarə müqaviləsi nədir?
136. İcarə haqlarının ödənilməsi qaydaları?
137. İcarə haqqını kim müəyyən edir?
138. Məlumat mənbələri hansılardır?
139. Açıq məlumatlar hansılardır?
140. İctima-siyasi fəaliyyət nədir?
141. Dövlət qulluqçusu hansı halda ona verilən tapşırıqdan imtina edə bilər?
142. Hakimiyyət bölünməsi necədir?
143. BMT TŞ-nın üzvləri?
144. 2018-ci ildə hansı tədbirlərin keçirilməsi gözlənilir?
145. Dövlət qulluğunda ən kiçik ixtisas dərəcəsi (inzibatidə)
146. Maliyyə bazarlarının növləri?
147. Fərman və sərəncamın fərqi?
148. Afrin əməliyyatı
149. SSRİ-ninn əmlakının bölüşdürülməsi barəsində müqavilə hansı şəhərdə bağlanılıb?(1992 Daşkənd müqaviləsi)
150. Ştamp və möhürün fərqi?
151. Hansı bayram günləri iş günləri sayılır?
152. Kimlər prezident seçkilərində iştirak edə bilməz?
153. Bu il nə ili elan edilib?
154. Exceldə düstur yazmaq üçün ilk nə etmək lazımdır?
155. H.Əliyev müstəqil Azərbaycan Respublikası vaxtında neçə dəfə Pr seçilib?İlləri?
156. Konstitusiyada dəyişikliklər necə olur?
157. Konstitusiyaya əlavələr necə olur?
158. Korrupsiyanın subyektləri kimlərdir?
159. Gənclərin forumları
160. Əmək kollektivi üzvləri və ona bərabər tutulan şəxslər kimlər hesab edilir?
161. Əmək kollektivinə güzəştli satış necə həyata keçirilir?
162. Tutaq ki,ixtira etmisiniz,bu ixtira üzərində hansı hüququn var?
163. Dövlət qulluğu haqqında qanunun tətbiqinə kim nəzarət edir?
164. Mülkiyyətin növləri hansılardır?
165. Özəlləşdirmə nədir?
166. Torpaqların kateqoriyası?
167. Dövlət müəssisəsi nədir?
168. Dövlət əmlakının hərraclar vasitəsilə satışı haqqında danışın
169. İnvestisiya müsabiqəsi?
170. Torpaqlardan istifadə və onların mühafizəsi?
171. Meşə fondunun korlanmasına görə tədbirlər?
172. Dövlət əmlakının balansdan –balansa verilməsi
173. Cari il nə ilidir?
174. Demoqrafiya nədir?
175. Cənubi Qafqaz ölkələri hansılardır?
176. Microsoft şirkətinin yaradıcısı?
177. MM-in sessiyaları
178. Əmək miqrasiyası nədir?
179. AR-in hansı beynəlxalq öhdəlikləri var?
180. Dövlət nədir?Respublika nədir?
181. Strateji yol xəritəsi haqqında
182. ƏƏSMN-nin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumlar?
183. Konstitusiya ilə həll olunan məsələlər?
184. Korrupsiya ilə rüşvətin fərqi?
185. İqtisadi cəhətdən güclü olan ölkə?
186. Pr MM-i buraxmaq hüququna malikdir?
187. İşsizlik müavinətinin hesablanma qaydası
188. İşsizlik müavinəti neçə müddətə verilir?
189. Üstün inkişaf etdirilən rayonlar?
190. Özünüməşğulluq nədir?
191. Kimsəsiz uşaqlara hansı güzəştlər var və bunu həyata keçirən orqan?
192. Ötən ilin ən yadda qalan hadisələri?
193. AXC dövründə neçə hökumət olub?
194. İlk Baş Nazir?
195. İşsizlik müavinətinə nə zaman xitam verilir?
196. Müsahibənin növləri?
197. GUAM-a hansı ölkə daxil olub çıxıb?
198. Məşğulluq nədir?
199. Məşğulluq hansı orqana tabedir?
200. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri kimdir?
201. Kvota nədir?
202. İşsizlikdən sığorta subyektləri?
203. İşsizlikdən sığorta necə ödənilir?
204. Əmək yarmarkası nədir?
205. Dövlət qulluqçusunun andı?
206. Dövlət qulluqçularının peşə bayramı nə zamandır və nə üçün o gün? (23 iyun)
207. Miqrasiya nədir?
208. Sosial müvinətlər nədir?
209. Məcburi dövlət sosial sığortaya cəlb olunan şəxslər
210. Məcburi dövlət sosial sığortasında maliyyə sanksiyaları
211. Batum müqaviləsi
212. Bişkek protokolu
213. Əsrin müqaviləsi.Yeni Ərin Müqaviləsi
214. Cənub Qaz Dəhlizi haqqında
215. 2016 refemdumda edilən dəyişikliklər
216. Növbədənkənar Pr seçkiləri haqqında
217. Füzulinin işğal tarixi ? (23 avqust 1993)
218. Atəşkəs nə zaman elan edilib?
219. Hansı məsələlər üzrə referendum keçirilə bilməz?
220. Dövlət qulluğuna qəbul qaydası,sınaq və staj müddətləri?
221. Dövlət qulluqçusunun mükafatlandırılması?
222. Müavinətlərin növləri və hesablanması?
223. Verginin növləri?
224. Məzuniyyət vaxtı əmək haqqının hesablanması zamanı nəzərə alınan və alınmayan ödənişlər?
225. Əmək qabiliyyəti olmayan şəxslər kimlərdir?
226. İşsizliyin formaları ?
227. İşsiz kimdir?
228. Zaqafqaziya seymi haqqında
229. Akt necə tərtib olunur?
230. Borcunu ödəməyən sığortaedənlərdən borcları necə alınır?
231. Sosial təminat hüququ nədir?
232. Hakimlərin işdən azad edilməsi necə həyata keçirilir?
233. MM-in müəyyən etdiyi məsələlərə misal çəkin
234. Dövlət qulluğunda olmanın yaş həddi?
235. 70+ yaşda olanlara icazə verilir?
236. Konstitusiya nə vaxt qəbul olunub?
237. Dövlətin ali məqsədi nədir?
238. Dövlət qulluqçusunun qiymətləndirilməsi
239. DSMF-in hansı elektron xidmətləri var?
240. Azərbaycan və Türkiyə gəncləri arasında hansı fərqlər var?
241. AXC-də idarəetmə forması necə idi ,indi necədir?
242. Vakansiya nədir?
243. Əmək miqrasiyası kvotası nədir?
244. Sənəd nədir?
245. Sosial mediadan nə üçün istifadə edirsiniz?
246. Vətəndaşların hüquqları?
247. Kargüzarlığa nəzarəti kim həyata keçirir?
248. Attestasiya nədir?
249. Dövlət qulluqçular nələr üzrə qiymətləndirilir?
250. Sosiam təminat nədir?
251. Ünvanlı dövlət sosial yardım nədir və kimlərə verilir?
252. Fərdi uçot nədir?
253. Fərdi hesab nədir?
254. Sosial sığorta nömrəsi (SSN) nədir?
255. Sosial sığorta şəhadətnaməsi nədir və hansı qaydada verilir?
256. Sığortaolunanlara sosial sığorta ödənişləri hansı hallarda ödənilir?
257. MDSS hadisəsi nədir?
258. MDSS-yə cəlb olunan şəxslər kimlərdir və neçə faiz tutulur?
259. MDSS-in məqsədləri?
260. Madrid prinsipi?
261. Türk xalqları kimlərdir?və tarix boyu ad qoymuş tarixi şəxsiyyətlərdən kimi tanıyırsınız?
262. Qarabağ münaqişəsi nə vaxtdan başladı?
263. Türk xalqlarının ortaq cəhəti?
264. Dövlət sirri nədir?
265. Şəbəkə texnologiyaları?
266. Kimlər Prezident seçilə bilər\bilməz?
267. İlk web-sayt hansı dövlət orqanına mənsub olub?
268. Domen nədir?
269. Azərbaycana internet nə vaxt gəlib?
270. Topalogiya nədir?Fərqli,çatışmayan cəhətləri?
271. NK-nın statusu?
272. Prezidentin həll etdiyi məsələlər?
273. MM-in həll etdiyi məsələlər?
274. Nk-nın həll etdiyi məsələlər?
275. Azərbaycan dili dövlət rəmzidir?
276. Müraciətə baxılmanın prinsipləri?
277. Dövlət qulluğuna xitam verilməsi?
278. Qarabağa daxil olan ərazilər?
279. Orta Asiya dövlətləri və paytaxtları?
280. Açıq hökumətin prinsipləri?
281. Ali Arbitraj Məhkəməsi hansıdır?
282. Məlumat azadlığı
283. Müraciətin növləri hansılardır?(təklif,ərizə,şikayət)
284. Sığortaolunanın hüquq və vəzifələri?
285. Sığortaedənin hüquq və vəzifələri?
286. Əmək pensiyası nədir?
287. Ehtiyac meyarı nədir?
288. Xüsusi hesab nədir?
289. Ən uzun\qısa sərhədə malik sərhəd dövlət hansıdır?
290. Növbədənkənar prezident seçkilərində hansı namizədlər var idi,adları?(2018)
291. 100 illiyi keçirilən tədbirlər hansılardır? (2018)
292. Konstitusiyanın funksiyaları?
293. Sığortaedən kimdi?
294. İşəgötürən kimdir?
295. Məzuniyyətin növləri?
296. 2018-ci il Prezidentin səfərləri
297. Prezidentin qanun imzalamasından imtina etməsi necə adlanır və bu konstitusiyanın neçənci maddəsində göstərilib? (maddə 110)
298. Dövlət qulluğu haqqında qanunun məqsədi?
299. Qərar,əmr,sərəncam,məktub,akt neçə hissədən ibarətdir?
300. Şah İsmayıl Xətainin atasının adı nə olub? –Şeyx Heydər
301. AXC niyə fəaliyyətə Tiflisdə başladı?
302. NK tərkibi?
303. Qarabağ döyüşlərində ilk şəhidləri hansı rayon verib və adları?
304. 23 iyul hansı rayon işğal olunub?
305. Bişkek haranın paytaxtıdır?
306. Lissabon haranın paytaxtıdır?
307. Madrid haranın paytaxtıdır?
308. MM neçə deputat təsdiqlənəndən sonra səlahiyyətli olur?
309. Hansısa iqtisadi təşkilata üzvükmü?
310. Hansı rayonlarımızın hər hansı bir hissəsi işğal altında deyil?
311. Sonuncu dəfə uzunmüddətli atəşkəs nə zaman pozuldu? (2016 aprel döyüşləri)
312. NMR-də qanunvericilik,icra,məhkəmə hakimiyyəti bölgüsü necədir?
313. Azərbaycanda dövlət hakimiyyəti necədir?
314. MM neçə palatalıdır?Bizdə niyə 1 palatalıdır?Bəs harada 2 və ya 3 palatalı olur?
315. Bakı şəhərinin paytaxtın Gəncə şəhərinə köçürülməsi üçün referendum keçirilə bilərmi?
316. Subvensiya,subsidiya,renta,royalti,Qrant nədir?
317. Siyasi əqidə nə deməkdir? (hansı siyasi partiyaya qulluq etməsi)
318. Nüvə silahı olan ölkələr ? (ABŞ,RUSİYA,ÇİN,İNGİLTƏRƏ,FRANSA,ŞİMALİ KOREYA, ,PAKİSTAN,HİNSİTAN)
319. Klassik Azərbaycan yazıçıları (Həsən bəy Zərdabi,Abbasqulu ağa Bakıxanov,Aşıq Ələsgər,Mirzə Fətəli Axundzadə)
320. Hüquqi şəxs hansı orqandan qeydiyyatdan keçir?
321. Kollegiyanın üzvlərinin sayını və tərkibini kim təyin edir?
322. Təksəhifəli sənədlə çoxsəhifəli sənəd arasındakı fərq?
323. Dünyəvi dövlət nə deməkdir?
324. Dövlət qulluqçusu nəyə görə pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün rəhbərin icazəsini almalıdır?
325. Dövlət qulluqçusunun qiymətləndirilməsi kim tərəfindən aparılır?
326. Hansı maddələrə dəyişiklik etmək olmaz?
327. Dövlət qulluqçusu siyasi partiyalarda iştirak edə bilər?
328. Dövlət qulluqçusu siyasi partiyalara üzv ola bilər?
329. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə məşğul olan qurum?
330. Kimlərə əlil deyilir?
331. Fərdi uçotun məqsədləri\prinsipləri?
332. İnzibati vəzifə tutan dövlə qulluqçusunu yardımçı vəzifə tutandan fərqləndirən başlıca amillər?
333. AB ilə AŞ fərqi nədir?
334. Şuşanın işğal tarixi?
335. Balansın mahiyyəti?
336. Qeyri-maddi aktivlər?
337. Qısamüddətli aktivlərin tərkibi?
338. Əsas vəsaitlərin amortizasiyası qaydası
339. Beynəlxalq maliyyə təşkilatları?
340. Ezamiyyə normaları?
341. Əsas məzuniyyət və onun müddətləri?
342. Sumqayıt hadisələri
343. Brüssel haranın paytaxtıdır?
344. Prezident fövqəladə vəziyyət tətbiq edərkən hansı normativ hüquqi aktı qəbul edir? (fərman)
345. Müsabiqə və hərracın fərqi?
346. Tolerantlıq nədir?
347. Aİ ilə AB fərqi?
348. MDB nə zaman hansı məqsədlə yaradılıb?
349. Sosial sığortanın prinsipləri?
350. Smeta
351. Smeta normativləri
352. Hansı halda müraciətə dərhal baxılır?
353. Yardımçı vəzifə tutan şəxs dövlət qulluqçusudurmu?
354. Dövlət qulluğu vəzifələri hansı üsullarla tutula bilər?
355. MM aktları?
356. Pr aktları?
357. GUAM haqqında
358. Əmək müqaviləsinin tərəfləri?
359. Orta əmək haqqı necə hesablanır?
360. AXC-də hakimiyyət bölgüsü?
361. Paytaxt nə zaman Bakıya köçdü?
362. Hansı məşhur astronom və riyaziyyatçı alimimizdir ki,qəbrinin üstündə yazılıb ki,”Tarix bir də belə dahi yetişdirməyəcək” ?
363. Üzeyir Hacıbəyov Leyli və Məcnun operasını hansı əsər əsasında yazıb?
364. Xəmsəyə daxil olan əsərlər?
365. AR-nın hansı qədim yaşayış məskənlərini tanıyırsınız?
366. Azıx mağarası hansı dövrə aiddir?
367. Büdcə anlayışı
368. Müddətli əmək müqaviləsi nə zaman bağlanır?
369. Hansı memarları tanıyırsınız?
370. Gerbdəki palıd nəyi bildirir?
371. Muxtar nə deməkdir?
372. Meşə və Milli Park fərqləri?
373. Fiziki\hüquqi şəxs kimdir?
374. Korrupsiya haqqında AR qanununda hədiyyə alma ilə bağlı nə deyə bilərsiniz?
375. Demokratiya nə deməkdir?
376. Konstitusiya nə deməkdir?
377. Referendum nə deməkdir?
378. Hansı məşhur tarixçiləri tanıyırsınız?
379. UNESCO-nun açılışı rus və ingilis dillərində
380. Məlumat azadlığının prinsipləri?
381. Əlavə haqq kimlərə şamil olunur?
382. Konstitusiya hansı bölmələrdən ibarətdir?
383. İŞİD haqqında
384. Azərbaycanda ilk film nə vaxt çəkilib?
385. Konstitusiyaya edilən əlavələrlə bağlı hansı institute yaradıldı?-vitse-prezidentlik

Müəllif: ***********

Dostlarla Paylaş ↓