İnformatika Fənni üzrə Testlər və cavabları (Dövlət qulluğu BB,BA) - www.YUSIF.az
*** Qarabağ Azərbaycandır! *** Qarabağ Azərbaycandır! *** Qarabağ Azərbaycandır! *** Qarabağ Azərbaycandır! ***

İnformatika Fənni üzrə Testlər və cavabları (Dövlət qulluğu BB,BA)

Informatika Fənni üzrə Sınaq Testləri (Dövlət qulluğu BB,BA)

 

1.Hansılar əlavə tabdır(Word 2010)

1.Developer  2.Blog-post  3.Add-ins  4.Pens  5.Design

A)1,2     B)2,3    C)4,5    D)1,4    E)2,5

 

2.E2:F4 diapazonunda neçə xana mövcuddur?(Excel 2010)

A)24     B)10    C)4     D)8      E)6

 

3.Windows sistemində Windows Task Manager (Tapşırıq Dispetçeri) proqram pəncərəsini açır?(windows 7)

A) Ctrl + Shift +Esc

B) Ctrl + alt +Esc

C) Ctrl + tab +Esc

D) Ctrl + Shift

E) Shift +Esc

 

4.Verilmiş lent qrupu hansı lent

tabına aiddir?.(Ms.Powerpoint 2010)

A)Slide Show  B) insert  C)view  D)Transition  E)Design

 

5.Verilənlər bazaları hansı obyektsiz mövcud ola bilməz?

A) modullar     B) cədvəllər  C) formalar

D) makroslar   E) sorğular

 

6.Printerin əsas parametrlərinə aid olmayanı seçin.

A) Rəng imkanları

B) qrafiki imkanlarının olub- olmaması

C) Müşahidə bucağı

D) əməliyyat prinsipi

E) işləmə qabiliyyəti.

 

7.Elektron məktub göndərilərkən,mütləq qeyd olunmalıdır.

A) Məktubun adı

B) Məktubun mövzu hissəsi

C) Alanın elektron poçt ünvanı

D) Alanın adresi

E) Göndərənin adı,soyadı

 

8.Ən mürəkkəb riyazi əməliyyatların yerinə yetirilməsi üçün nəzərdə tutlan qurğu hansıdır?

A)Video adapter   B)mathlab

C)plotter    D)skaner    E)soprosessor

 

9.Verilmiş cədvələ əsasən C3 xanasının qiymətini müəyyən edin.(Ms.Excell 2010)

A)4,5   B)4    C)2    D)5    E)3

 

10.Slayddakı mətn obyektinin

animasiyası zamanı qruplaşdırma formaları hansılardır?(Ms.Powerpoint 2010)

1.By word   2.Start    3.Very Slow (çox yavaş)   4.By letter    5.With previous 6.fast

A)1,2   B)2,5    C)3,6   D)2,4   E)1,4

 

11.Hansı ad genişlənməsi mövcud deyil?(Word 2010)

A).dosx   B).docx   C).dotx   D) .rtf   E).txt

 

12.Hansı qlobal şəbəkədir?

A) LAN   B) WAN    C) PAN   D)CAN    E)MAN

 

13.Mühasibat proqramlarına hansı (lar) aiddir?

1.Smart   2.Uyum  3.1C  4.accountig  5.currency

A)1,2  B)1,3  C)2,3  D)4,5  E)3,5

 

14.”Öyrəniləcək obyekt haqqında lazım olan məlumatın alınması” hansı informasiya prosesinə aiddir?

A)Emal  B)Toplanma  C)Ötürülmə  D)Çatdırılma  E)Saxlanma

 

15.İşçi stansiyaları yoğun koaksial kabelə birləşdirən qurğu hansıdır?

A) transiver      B) terminator   C) repeater

D) konnektor   E) bridge

 

16.Göstərilən dialoq pəncərəsi Windows explorer pəncərəsində hansı əmrə aiddir?(Windows 7)

A)Edit    B)Fİle   C)Burn    D)Organize    E)Tools

 

17.Sənədlərin mühafizəsi hansı lent tabında həyata keçirilir? (Ms.Word 2010)

A)File   B)Insert   C)View   D)Insert   E)Home

 

18.Xidməti proqramların yerinə yetirdiyi əsas funksiyaları seçin:

1.verilənlərin bərpası

2.arxivləşdirmə-arxivi açma

3.kompüter virusları ilə mübarizə

4.elektron cədvəllərin yaradılması

5.yeni proqramların yaradılması

 

Cavablar:
1.C 8.E 15.A (BA)
2.E 9.E 16.D
3.A 10.E 17.A
4.A 11.A 18)1,2,3
5.B (BA) 12.B
6.C 13.A
7.C 14.B

 

Müəllif: Bahruz Alakbarov

 

Dostlarla Paylaş ↓