Əməliyyat Sistemlərinə aid Testlər və Cavabları : (TQDK kitabı əsasında) - www.YUSIF.az
*** Qarabağ Azərbaycandır! *** Qarabağ Azərbaycandır! *** Qarabağ Azərbaycandır! *** Qarabağ Azərbaycandır! ***

Əməliyyat Sistemlərinə aid Testlər və Cavabları : (TQDK kitabı əsasında)

Əməliyyat Sistemlərinə aid Testlər : (TQDK kitabı əsasında)

 

1) Kompüterin resurslarını idarə edən, tətbiqi proqramların işə salınmasını, onların xarici qurğularla və digər əlaqələrini təmin edən proqram hansıdır?

A) Tətbiqiproqramlar B) Proqramlaşdırma dilləri

C) Utilitlər D) Əməliyyat sistemləri

E) Baza proqramları

 

2) Kompüter işa salındıqdan sonra əməli yaddaşa yüklənir və əməliyyat sistemini, yaddaşı, tətbiqi proqramların yerinə yetirilməsini və onların aparatla qarşılıqlı əlaqəsini təmin edir:

A) Əməliyyat sisteminin nüvəsi

B) Əməliyyat sisteminin örtüyü

C) Drayverlər ardıcılığı

D) Əməliyyat sisteminin utilitləri

E) Sektorlar yığınının toplumu

 

3) Əməliyyat sistemləri hansı mərhələlərə bölünür?

A) 8, 32, 64, 128

B) 12,18, 24, 63 C) 8, 16, 32, 64

D) 42, 64, 256, 512

E) 8. 64, 128, 256

 

4) MS-Dos əməliyyat sistemi hansı kompüterlər üçün neçənci ildə yaradılmışdır?

A) 1988-Makintoş    B) 1981-Makintoş     C) 1991-Microsoft

D) 1981-İBM PC      E) 1998-İBM PC

 

5) MS-Dos əməliyyat sisteminin işləməsi üçün əməli yaddaş hansı ölçüyə malik olmalıdır?

A) 326 Kbayt     B) 798 Mbayt     C) 1 GB

D) 32 GB           E) 640 Kbayt

 

6) MS-Dos əməliyyat sistemi hansı əsas hissələrdən ibarətdir?

A) Fayl sistemi, xarici qurğuların drayverləri, klasterlər

B) Fayl sistemi, xarici qurğularıdrayverləri, cığırlar

C) Fayl sistemi, klasterlər, drayverlər

D) Fayl sistemi, əmrlər toplusu, nüvələr

E) Fayl sistemi, xarici qurğuların drayverləri, əmrlər prosessoru

 

7) MS-Dos əməliyyat sistemində faylın yolu üçün müraciətin ekranda bir sütunda yerləşməsi üçün hansı işarədən istifadə olunur?

A) :V     B) /W       C) ??W         D) / WW         E) @?W

 

8) Faylın silinməsi üçün hansı əmrdən istifadə olunur?

A) Reset      B) Clear      C) Down

D) Erese      E) Forward

 

9) ERESE D: \ file_1.txt

A) D diskindəki file_1.txt faylı silinir

B) D diskindəki file_1.txt faylı bərpa olunur

C) D diskindəki file_1.txt faylı yönləndirilir

D) D diskindəki file_1.txt faylı arxivləşdirilir

E) D diskindəki file_1.txt faylı hissələrə bölünür

 

10) TEST_1 kataloqlarının yaradılması üçün hansı ardıcıllıq olmalıdır? (MS-DOS)

A) RDMİR Test_1     B) CTRMİR Test_1

C) MKDİR Tets_1     D) MKTEST_1

E) MKDİRTEST_1

 

11) APPLE şirkətinin fərdi kompüterləri üçün nəzərdə tutulan əməliyyat sistemi hansıdır?

A) MS-DOS     B) Unix B) Sp-3

D) Mac OS      E) Windows

 

12) APPLE öz kompüterlərində İntel prosessorlarından istifadə edir…

A) 2001- ci ildən     B) 2004-cü ildən      C) 1998-ci ildən

D) 2007-ci ildən      E) 2000-ci ildən

 

13) Windowsun hansı versiyasında (Program Manager) dispeçeri tətbiq olunur?

A) Windows 1.0      B) Windows 3.0       C) Windows 8.0

D) Windows 0.0      E) Windows 2.0

 

14) Windows Vista şərti olaraq hansı sinflərə bölünür?

A) Ev və otaq              B) Ev və Pro     C) Ekspro və ev

D) Ev və Dinamik       E) Ev, pro və dinamik

 

15) Windows Vista əməliyyat sisteminin ev kateqoriyasına aid olanları seçin:

A) Storter, Home Basic, Java

B) Home Basic, Java, Scribus

C) Storter,Home Basic, Home Premium

D) Home Pro, Home Basic, Home Premium

E) Storter, Home C++, Home Premium

 

16) İnterfeysin növlərinə aid olanları seçin:

A) İstifadəçi interfeysi, intellektual interfeys, insan maşın interfeysi, proqram interfeysi-

B) İstifadəçi interfeysi, intelektual interfeys, proqram interfeysi, alqoritm interfeysi

C) İstifadəçi interfeysi, proqram interfeysi, insan-maşın interfeysi, passiv interfeys

D) Aktiv interfeys, passiv interfeys, insan-maşın interfeysi, alqoritm interfeysi

E) İstifadəçi interfeysi, əlaqələndirilmiş interfeys, insan-maşın interfeysi

 

17) İnterfeys nədir?

A) Vasitələr və proqramlar toplusu olub proqramların və qurğuların qarşılıqlı əlaqəsini təmin edir

B) Vasitələr və qaydalar toplusu olub qurğuların, proqramların, və insanların bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəsini təmin edir

C) Vasitələr və qaydalar toplusu olub qurğuların kodlaşdırılıb maşına verilmsini təminedi

D) Proqram alqoritmləri ilə utilitlərin sistematik şəkildə sintezini təşkil edir

E) Hazır yazılçış sənədləri printer ilə əlaqələndirmənin elmi adı

 

18) Microsoft şirkəti qrafik interfeysi hansı əməliyyat sistemində tətbiq ediblər?

A) Linux              B) Unix      C) OS-2

D) Windows       E) MS-DOS

 

19) Qrafiki interfeys ilk dəfə neçənci ildə tətbiq edilib?

A) 1963     B) 1978

C) 1956     D) 1987      E) 1962

 

20) İcra olunan fayllar…

A) Açıq qalmış fayllardır

B) İstifadəyə hazır olan açıq faylardır

C) Sadəcə olaraq müəyyən bir əməliyyatı yerinə yetirən proqramdır

D) İstifadəçinin əmrlərinə müəyyən şərtlər daxilində cavab verən proqram hissəsidir

E) Drayverlə proqram arasında qarşılıqlı əlaqəni tənzimləyən fayldır

 

21) Proqramın işi üçün zəruri olan xüsusi parametrləri saxlayır:

A) Konfiqurasiya faylları B) İcra olunmayan fayllar

C) Tətbiqinə icazə verilməyən fayllar

D) Kodlaşdırılmış xüsusi proqramlar

E) Arxivləşdirilmiş proqram topluları

 

22) Müasir disk aparıcıları hansı hərflərlə işarə olunur?

A) C, D, E, F          B) F, D, S, A        C) A, B, C, D

D) C,D, E, G          E) F, G, P, A

 

23) Fayl hansı hissələrdən ibarət olur?

A) Name, Name size

B) Name, Name extension

C) Name extension, Name size

D) Name file, Name sorter

E) Name sorter, Name data

 

24) MS DOS əməliyyat sistemində qısa ad və ya….. formatı

A) 8.5        B) 8.8      C) 8.2       D) 8.3       E) 8.6

 

25) İnterfeys sözünün mənası nədir?

A) Əlaqəli sifət         B) Vasitəçi sifət       C) Xarici sifət

D) Görünən sifət      E) Ağacvari sifət

 

26) Aşağıdakılardan hansılar yüklənməyəvə icraya hazır olan fayllardır?

A) .com, .exe       B) .com, .txt      C) .png, .scp

D) .com, scp        E) .txt, . giv

 

27) .bat…..

A) Arxiv faylıdır

B) Əmrlər faylıdır

C) İcra faylıdır

D) Animasiyalı faylıdır

E) Cədvəl faylıdır

 

28) Hansılar VB faylının uzantısıdır?

A) acdb və tct        B) tct və dtv       C) acdb və dat

D) dat və extj         E) dat və mid

 

29) Basic dilində ilk proqram faylı hansıdır?

A) bc       B) as       C) asic     D) bas    E) bics

 

30) gif?

A) Arxiv faylı        B) Mətn faylı      C) Baza faylı

D) Əmr faylı         E) Animasiyalı fayl

 

31) psd və pab….

A) Baza fayllarını ifadə edir

B) Elektron poçtu ifadə edir

C) Mətn fayllarını ifadə edir

D) Yönləndirilmiş faylları ifadə edir

E) Arxivləşdirilmiş faylları ifadə edir

 

32) Qrup fayllarını işarə etmək üçün……. istifadə olunur:

A) Makroslardan          B) Barcodlardan        C) Maskalardan

D) İP ünvanlardan      E) Filterlərdən

 

33) Aşağıdakılardan hansılar maskanın simvoludur?

A) “ və ?       B) * və @        C) ! və #        D) * və ?      E) ? və %

 

34) MS-Dos əməliyyat sistemində ardıcıl portlar qurğu adı hansıdır?

A) Com2 –com 8                   B) com 3-Com 9            C) Com 1- Com 0

D) Com 3 –Com 12               E) Com 1-com 9

 

35) Diskdə kataloqlar hansı struktura malikdir?

A) Ağacvari-İearxik                  B) Ağacvari-Paralel

C) İearxik-Perpendikulyar        D) Əlaqəli-Paralel

E) Paralel-Perpendikulyar

 

36) Atributlar uçün uyğunluğu nəzərə alın:

A) R (Read-Only) yalnız oxumaq

B) R (Record-only) yalnız danışmaq

C) R ( Review-Only) yalnız yazmaq

D) R (Real-Only) Həqiqi verilənlər

E) R (Repaer-Only) Pərpaedici fayl

 

37) Müəyyən fayllar qrupuna…… deyilir:

A) Proqram       B) Verilən       C) Qovluq          D) Vərəq         E) Simgə

 

38)Sektorun ölçüsü neçə bayt təşkil edir?

A) 128 bayt              B) 256 bayt          C) 512 bayt

D) 1024 bayt           E) 2048 bayt

 

39)FAT elementinin uzunluğu neçə bit olur?

A) 12, 24, 56                B) 12, 16, 32               C) 20, 40, 60

D) 17, 34, 51                E) 12, 18, 21

40) NTFS bölməsinin ölçüsü neçə mb dan az olmamalıdır?

A) 128           B) 50         C) 64           D) 102           E) 256

 

Cavablar

1.         D
2.         A
3.         C
4.         D
5.         E
6.         E
7.         B
8.         D
9.         A
10.     C
11.     D
12.     E
13.     B
14.     B
15.     C
16.     A
17.     B
18.     D
19.     E
20.     C
21.     A
22.     A
23.     B
24.     D
25.     C
26.     A
27.     B
28.     C
29.     D
30.     E
31.     B
32.     C
33.     D
34.     E
35.     A
36.     A
37.     C
38.     C
39.     B
40.     B

Müəllif: Niyaməddin Şahmarov

Əlaqə:( 051) 922 42 29

E-mail: niyameddinshahmarov86@gmail.com

 

Dostlarla Paylaş ↓