Bu saytı yaratmaqda məqsədim bildiklərimi, məndə olan testləri,məlumatları və dəyərli müəllimlərimizin bizə təqdim etdiklərin sizlərə çatdırmaqdı. *** Saytımızda ay ərzində aktiv olan istifadəçi bizdən hədiyyə qazanacaq!!! (Qeydiyyatdan keçən istifadəçilərə aiddir)

Month – Şubat 2019

Qanunvericilik 40 Test və Cavab

Qanunvericilik 40 Test və Cavab   1)Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən mülkiyyət kim tərəfindən müdafiə olunur? a)     məhkəmələr b)    dövlət c)     qanun d)    Azərbaycan Respublikasi   2)Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin işinin təşkilinə aid deyil? a)     öz iş qaydasını müəyyən edir b)    Milli Məclisin müvafiq orqanlarını yaradır c)     Hesablama Palatasını yaradır d)    İdarəetmə Şurasını yaradır   3)Bələdiyyənin […]

İnformatika Qısa Qeydlər (Qızıl Qaydalar)

Magistr ol İnformatika Qızıl Qaydalar   1. İnformatika sözü İNFORMasiya və avtoMATİKA sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlib. 2. İnformasiyanın Ən kiçik, Elementar, Minimal ölçü vahidi Bit-dir. 3. İnformasiyanın Əsas ölçü vahidi Bayt-dır. 4. ASCII kodlaşdırma sistemində 1 simvol 1 bayt yer tutur. 5. UNİCODE kodlaşdırma sistemində 1 simvol 2 bayt yer tutur 6. Neyman Arxitekturasına görə EHM-lər […]

Vergi Qanunvericiliyinə aid Testlər və Cavabı

Vergi Qanunvericiliyinə aid Testlər FƏSIL I #1 Vergi ödəyicisinin əsas [vergini ödəmək] vəzifəsi hansı qanunvericilik sənədi ilə müəyyən edilmişdir? A) Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi B) Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi C) Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi D) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası #2 Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə maliyyə sanksiyalarının tətbiqi Azərbaycan Respublikasının hansı qanunvericilik aktı ilə müəyyən edilir? […]

Dövlət Qulluğu Videolari Bölməsi -1. (ASAN təlim tədris)

Dövlət Qulluğu Videolari Bölməsi. (ASAN təlim tədris)   Növbəti Səhifə »»»»»» AR Konstitusiya 1. YUKLƏ AR Konstitusiyası 2.   YUKLƏ AR Konstitusiya 3.   YUKLƏ AR Konstitusiya 4.   YUKLƏ AR Konstitusiya 5.   YUKLƏ AR Konstitusiya 5 (2).   YUKLƏ AR Konstitusiya 6.   YUKLƏ AR Konstitusiya 7.   YUKLƏ AR Konstitusiya 8.   YUKLƏ AR Konstitusiya 9.   YUKLƏ AR Konstitusiya 10.  […]

Dövlət Qulluğu Videolari Bölməsi -2. (ASAN təlim tədris)

Dövlət Qulluğu Videolari Bölməsi. (ASAN təlim tədris)   «««««« Əvvəlki Səhifə Növbəti Səhifə »»»»»» Dovlet Gerbi. YUKLƏ Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında AR qanunu.   YUKLƏ Karguzarligin aparilmasina dair telimat 1.   YUKLƏ Karguzarligin aparilmasina dair telimat 2.   YUKLƏ Karguzarligin aparilmasina dair telimat 3.   YUKLƏ Karguzarligin aparilmasina dair telimat 4.   YUKLƏ Karguzarligin aparilmasina dair telimat 5.   YUKLƏ Dövlət […]

Dövlət Qulluğu Videolari Bölməsi – 3. (ASAN təlim tədris)

Dövlət Qulluğu Videolari Bölməsi – 3. (ASAN təlim tədris)   «««««« Əvvəlki Səhifə Dövlət sirri haqqında qanun 1. YUKLƏ Dövlət sirri haqqında qanun 2.   YUKLƏ Dövlət sirri haqqında qanun 3.   YUKLƏ Dövlət sirri haqqında qanun 4.   YUKLƏ Dövlət sirri haqqında qanun 5.   YUKLƏ İnformasiya əldə etmək haqqında qanun 1. YUKLƏ İnformasiya əldə etmək haqqında qanun […]

ZƏRF VƏ MƏNA NÖVLƏRİ Haqqında

ZƏRF VƏ MƏNA NÖVLƏRİ Zərf — iş və hərəkətin icra tərzini, zamanını, yerini, miqdarını, əlamətini və s. bildir Sualları: necə? (nə cür?), nə zaman? (haçan?), nə vaxt? hara? nə qədər? nə üçün? niyə? necə? və s. Həm təsriflənən, həm də təsriflənməyən feillərə aid ola bilir: Dünən keçirilmiş tədbir əyləncəli idi. (burda “dünən” sözü zərfdir və feili […]

ÜSLUBİYYAT haqqında -Rəhimə Mürvətova

ÜSLUBİYYAT Üslub — dil vasitələrindən məqsədyönlü şəkildə istifadə üsuludur. Üslubları öyrənən dilçilik bölməsi üslubiyyat (stilistika) adlanır. Üslübiyyat – dilçilik terminidir. Üslub – incəsənətdə, ədəbiyyatda işlənir və dəst-xət, yol mənasında işlənir. Üslub üslubiyyata nisbətən geniş anlayışdır. Dil vasitələrindən məqsədyönlü şəkildə istifadə özünü 2 formada göstərir: funksional və fərdi üslub Fərdi üslub – xüsusi səciyyə daşıyır və […]