Bu saytı yaratmaqda məqsədim bildiklərimi, məndə olan testləri,məlumatları və dəyərli müəllimlərimizin bizə təqdim etdiklərin sizlərə çatdırmaqdı. *** Saytımızda ay ərzində aktiv olan istifadəçi bizdən hədiyyə qazanacaq!!! (Qeydiyyatdan keçən istifadəçilərə aiddir)

Month – Aralık 2018

Kateqoryalar və Təsnifatlar

Kateqoryalar və Təsnifatlar   ALİ KATEQORİYA 1 AZ RES-nın Prezidentinin Administrasiyası 2 AZ RES-nın Nazirlər Kabineti Aparat rəhbəri – ali təsnifat 3 AZ RES-nın Milli Məclisi Aparat rəhbərinin müavini – 1-ci təsnifat 4 AZ RES-nın Konstitsiya Məhkəməsi Şöbə rəhbəri – 1-ci təsnifat Şöbə rəhbərinin müavini – 2-ci təsnifat 5 AZ RES-nın Ali Məhkəməsi Sektor müdiri […]

Microsoft Excel proqramı üzrə dərslik

Microsoft Excel proqramı üzrə dərslik   İşə başlamaq üçün Start menyusunun Programs hissəsindən Microsoft Excel sətrini seçin. Excel proqramının pəncərəsinə nəzər yetirək. Gördüyünüz kimi Excel’in bəzi düymələri başqa proqramlarının düymələrinə bənzəyir. Yəni, bu o deməkdir ki, başqa proqramlar kimi öz sənədini Save düyməsi ilə yaddaşa verməyə imkan verir və s. Bircə onu da qeyd etmək […]

Etik Davranış Qaydaları ilə bağlı Testlər və Cavabı 2

“Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu Düzgün cavablar qırmızı ilə göstərilib.   1. “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” qanun müəyyən edir: a) dövlət qulluqçuları üçün etik davranış qaydalarını və prinsiplərini və onlara əməl edilməsi ilə bağlı hüquqi mexanizmləri b) bütün fiziki və hüquqi şəxslər üçün etik davranış qaydalarını və prinsiplərini və […]

QANUNVERİCİLİK-Testləri və Cavabları, 101-200 qədər

QANUNVERİCİLİK-Testləri və Cavabları, 101-200 qədər   «««««« Əvvəlki Səhifə Növbəti Səhifə »»»»»»   101. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurasının üzvlərini təyin etmir: A) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi B) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi C) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti D) Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi 102. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən başqa […]

QANUNVERİCİLİK 1-100 Testləri və Cavabları

QANUNVERİCİLİK-Testləri və Cavabları, 1-100 qədər   Növbəti Səhifə »»»»»» 1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən dövlətin ali məqsədlərinə aiddir: 1. dövlətin tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə riayət olunmasının təmin edilməsi 2. insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi 3. ölkə vətəndaşlarına layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsi 4. iqtisadi inkişafa və tərəqqiyə nail olmaq A) 2, 3 […]

Ümumi Dünya Görüşü Haqqında

AZƏRBAYCAN DİLİ   Fonetika 1.Fonetikada nə öyrənilir? – danışıq səsləri 2. Ahəng qanunu, heca və vurğu : – fonetikanın mövzularına daxildir. 3.Danışarkən tələffüz etdiyimiz səslər: -danışıq səsləri adlanır. 4. Danışıq səsləri iki yerə bölünür: 1. Saitlər 2. Samitlər 5.Saitlər: -Dilimizdə 9 sait var: a, e, ə, i, ı, o, ö, u, ü 5a.Yaranma vəziyyətinə görə […]

Köməkci Nitq Hissələri-Azərbycan Dili

KÖMƏKÇİ NİTQ HİSSƏLƏRİ   QOŞMA (məna növləri) Birgəlik və vasitə Bənzətmə Məsafə İstiqamət Zaman Aidlik Səbəb və məqsəd Fərqləndirmə İstinad ilə, (-la2), -ca kimi kimi tərəf qabaq dair üçün başqa görə qədər qədər doğru əvvəl aid görə savayı əsasən -tək -can2 Sarı sonra xas ötrü özgə -ca2 -dək qarşı öncə məxsus sarı qeyri təki bəri […]

Say (Əsas qeydlər)-Rəhimə Mürvətova

Say (Əsas qeydlər)   Say — əşyanın sırasını və ya miqdarını bildirən əsas nitq hissəsidir. “Neçə?”, “nə qədər?”, “neçənci?” suallarından birinə cavab verir. Sayın əsas xüsusiyyətləri : Əşyaya aid olur, ondan əvvəl işlənir. Aid olduğu isimlə birgə işləndikdə heç bir şəkilçi qəbul etmir. Asılı olduğu isimdən ayrılıqda isimləşə bilir. Sayların əksəriyyəti millidir. Saylar, demək olar ki, başqa […]

Məhkəmələr və hakimlər haqqında Testlər və Cavablar

Məhkəmələr və hakimlər haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU ( TEST-Dq qəbul proqramında nəzərdə tutulmuş maddələr üzrə ) Düzgün cavablar qırmızı ilə göstərilib.   1. Azərbaycan Respublikasında məhkəmə hakmiyyətini həyata keçirir : a) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi b) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti c) Azərbaycan Respublikasının məhkəmələri d) Doğru müddəa yoxdur.   2. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə hamı nəyin […]

Birinci hərfi böyük yazılan sözlər-Azərbaycan dili

Birinci hərfi böyük yazılan sözlər   1.Xüsusi isimlərin (yardımçı sözlərdən başqa) birinci hərfi böyük yazılır: Səməd Vurğun, Üzeyir bəy Əbdülhüseyn oğlu Hacıbəyli, Uzun Həsən, Süleyman Rüstəm, Süleyman Sani, Bəxtiyar Vahabzadə, İsgəndərlər, Mehdi Hüseynzadələr, Nizamilər, Hacı Qaralar…  2. Bədii əsərlərdə heyvanlar və cansız əşyalar surət kimi işlədildikdə onların adlarının birinci hərfi böyük yazılır: Qırat, Alapaça, Bozdar, […]