Bu saytı yaratmaqda məqsədim bildiklərimi, məndə olan testləri,məlumatları və dəyərli müəllimlərimizin bizə təqdim etdiklərin sizlərə çatdırmaqdı. *** Saytımızda ay ərzində aktiv olan istifadəçi bizdən hədiyyə qazanacaq!!! (Qeydiyyatdan keçən istifadəçilərə aiddir)

İnformatika Fənni üzrə Sınaq Testi və Cavabları

İnformatika Fənni üzrə Sınaq Testi və Cavabları (Dövlət qulluğu)

 

1.Hansılar əlavə tabdır(Word 2010)

1.Developer 2.Blog-post 3.Add-ins 4.Pens 5.Options

A)1,2 B)2,3 C)4,5 D)1,4 E)2,5

 

2. D2:G3 diapazonunda neçə xana mövcuddur?(Excel 2010)

A)24 B)10 C)4 D)8 E)12

 

3.Bütün pəncərələrin şəffaf edilməsi hansı kombinasiyalar tərəfidən həyata keçirilir?(windows 7)

A)Win+D

B)Win+tab

C)Win+esc

D)Win+home

E)Win+space

 

4. Verilmiş lent qrupu hansı lent tabına aiddir?.(Ms.Powerpoint 2010)

A)Page layout B) insert C)home D)Transition E)Design

 

5. Monitorun əsas parametrlərinə aid olanı seçin.

A) Rəng imkanları

B) qrafiki imkanlarının olub-olmaması

C) Müşahidə bucağı

D) Takt tezliyi

E) əmrlər toplusu

 

6. Elektron məktub göndərilərkən,mütləq qeyd olunmalıdır.

A) Məktubun adı

B) Məktubun mövzu hissəsi

C) Alanın elektron poçt ünvanı

D) Alanın adresi

E) Göndərənin adı,soyadı

 

7.RJ-45 portuna qoşulur..

A)maus B)klaviatura C)modem D)skaner E)səsucaldan

 

8.Verilmiş cədvələ əsasən C3 xanasının qiymətini müəyyən edin.(Ms.Excell 2010)

A)6 B)4 C)8 D)5 E)7

 

9.Slayd obyektinə tətbiq olunan animasiyanın başlanma formaları hansılardır?(Ms.Powerpoint 2010)

1.On click 2.Start 3.Very Slow (çox yavaş) 4.Fast 5.With previous

A)1,2 B)2,5 C)3,4 D)2,4 E)1,5

 

10.Mətni digər sənədlə əlaqələndirmək üçün hansı əmrdən istifadə olunur?(Word 2010)

A)Chart B)Screenshot C)Hyperlink D) Bookmark E)Cross-reference

 

11. Domen adlar hansı istiqamətdə oxunur?

A) Yuxarıdan aşağı B) Aşağıdan yuxarı C) Soldan sağa D) Sağdan sola E) İstənilən istiqamətdə

 

12.Elektron təqdimat proqramlarına hansı aiddir?

A)Movie maker B)Paint C)Excell D)Database E)Framework

 

13.”Informasiya üzərində müəyyən dəyişikliklərin aparılması” hansı informasiya prosesinə aiddir?

A)Emal B)Toplanma C)Ötürülmə D)Çatdırılma E)Saxlanma

 

14.Windows explorer pəncərəsində view tabında verilən görünüş rejimlərindən hansında Piktoqramlar əlifba sırası ilə sütunlar üzrə verilir?(Windows 7)

A)Content B)List C)Small icons D)Details E)Tiles

 

15.Sənədlərin mühafizəsi hansı lent tabında həyata keçirilir? (Ms.Word 2010)

A)Review B)Insert C)View D)Insert E)Home

 

Cavablar:

1.C        7.C       13.A

2.D        8.A       14.B

3.E        9. E      15.A

4.E       10.E

5.C       11.C

6.C       12.A

 Müəllif: Bəhruz Ələkbərov

Dostlarla Paylaş ↓