Bu saytı yaratmaqda məqsədim bildiklərimi, məndə olan testləri,məlumatları və dəyərli müəllimlərimizin bizə təqdim etdiklərin sizlərə çatdırmaqdı. *** Saytımızda ay ərzində aktiv olan istifadəçi bizdən hədiyyə qazanacaq!!! (Qeydiyyatdan keçən istifadəçilərə aiddir)

İnformatikaTestləri və Cavabları – sınaq4 (Niyaməddin Şahmarov)

İnformatikaTestləri və Cavabları – sınaq4 (Niyaməddin Şahmarov)

 

1. PowerPoint 2010-da 1 səhifədə maksimum neçə slayd çap etmək olar?

A) 1  B)  16  C) 10  D) 13  E) 9

 

2. Biri Pascal dilində qabaqcadan təyin edilmiş 4 tipə aid deyil:

A) Boolean  B) Real  C) İnteger

D) Char  E) ReadLN

 

3. Klaviaturanın Ctrl+N kombinasiyası File menyusunun hansı əmrini əvəz edir? (Word)

A) Print  B) Save  C) New

D) Save As  E) Close

 

4.

Şəkilə əsasən uyğunluğu tapın?

A) Ctrl+S, Ctrl+O, Ctrl+P , Ctrl+İ, Ctrl+H

B) Ctrl+R, Ctrl+L, Ctrl+E, Ctrl+J, Ctrl+K

C) Ctrl+L, Ctrl+E, Ctrl+R, Ctrl+J, Ctrl+B

D) Ctrl+L, Ctrl+R, Ctrl+F, Ctrl+P, Ctrl+B

 

5. S = 7, T = 12 olduqda >>> len(s+t) neçə olacaq?

A) 5  B) 19  C) 84  D) 2  E) -5

 

6. Access-də xüsusi sahə necə adlanır?

A) Açar  B) Qapı  C) Sıra

D) Zəncir  E) Yol

 

7. Hər bir İP ünvanı ………… bitlik ikilik ədəddir:

A) 128  B) 256  C) 64  D)8  E) 32

 

8. Aşağıdakı verilənlərdən hansı protokoldur?

A) www  B) com  C) http://  D) URL  E) IP

 

9. 1 Mb məlumatı neçə klasterə yerləşdirmək olar?

A) 128  B) 256  C) 512  D) 18  E) 1024

 

10. “Asılıb qalmış” proqramın işini sona çatdırmaq üçün hansı proqramdan istifadə olunur?

A)Disc Cleanup  B) Task Manager

C) Task Hos  D) Manager Office

E) Tacpad

 

11. Təqdimat proqramında slaydlara keçid effekti vermək üçün hansı komanda nəzərdə tutulub?

A) Insert slide  B) Slide Layout

C) Slide Transition  D) Slide Design

E) Design

 

12. Hansı şəkildə sütunlu diaqram əks olunub?

A)

 

B)

 

C)

 

D)

 

E) Heç biri

 

13. Lokal şəbəkə……

A) LAN  B) WAN  C) DLAN

D) EKSLAN     E) SSLAM

 

14. Hansı format səs fayllarına aid deyil?

A) .midi  B) .wav  C) .bmp  D) .mp3  E) amr

 

15. Daktiloskopiya nədir?

A) Gözün qüzehli qişasına görə tanınma

B) Barmaq izlərinə görə tanınma

C) Üzə görə tanınma

D) Ovucun cizgilərinə görə tanınma

E) Saça görə tanınma

 

16. 256 rəngli görüntünün ölçüsü 1024×640 pikseldir. Qrafik faylın həcmini hesablayın.

A) 320kb    B) 64 mb    C) 8 bayt

D) 640 kb   E) 128 Kb

 

17. Mətn redaktorunda sənədə dekorativ mətnlər –xüsusi mətn effektləri əlavə etmək olar.

A) Equation- la      B) Wordart- la

C) Page color – la    D) Size – la

E) Screen-lə

 

18. Elektron cədvəldə diaqram hansı tab vasitəsilə əlavə olunur?

A) Home   B) File   C) View

D) İnsert   E) Format

 

19. Proqramlaşdırma dilləri olan bəndi seçin.

A) AlpLogo, C++, Python, Word

B) C) C++, Basic, Paint, Python

C) Excel, Python, Pascaı

D) Python, C++, AlpLogo, Paint

E) Python, Pascal, Logo, C++

 

20. Aşağıdakı fayl formatlarından hansıları audio və video tipli fayllara aiddir?

A) .bmp, .flv, .mp3       B) .mp3, .doc, .avi   C) .mov, .mpg, .txt

D) .wmv, .mov, .mpg   E) wmv, doc, midi

 

21. Komandaların ardıcıllığı nəticəsində ekranda ( örtükdə) hansı informasiya əks olunacaq?

a= 12

b= 5

b= a+13

c= b-35

print ( c )

A) -10     B) -20     C) 10    D) -17    E) 12

 

22. FA16 16-lıq ədədi 10-luq say sisteminə keçirin.

A) 250    B) 240    C) 25    D) 176    E) 215

 

23. Proqramın icrasından sonra s və i dəyişənlərin

qiyməti neçə olacaq?

s=10

i=5

if s >=15:

s=s+2

i=i*3

else:

s=s-12

i=i*2

print(s,i)

A) 12, 15    B) 15, 12    C) 10, 5

D) 6, 8       E) -2, 10

 

24. Sənədi yadda saxlamaq üçün hansı klaviş kombinasiyasından istifadə edilir?

A) CTRL+P     B) CTRL+A

C) CTRL+S    D) CTRL+O

E) CTRL+Y

 

25. Bu simgələrdən hansı qısayol deyil?

A) New Picture (1)            B) New Picture (1)

C) New Picture (1)            D) New Picture (1)

E)

 

26. Kompüter sönəndə hansı yaddaşda olan informasiya itir?

A) xarici yaddaşda    B) optik yaddaşda

C) fləş-kartda           D) operativ yaddaşda

E) HDD-də

 

27. İnsan aldığı informasiyanın 90 % – i hansı duyğu üzvü vasitəsilə alınır?

A) göz         B) burun    C) dəri

D) qulaq     E) Saç

 

28. Paint , proqramlarını işlətmək üçün hansı menyu istifadə olunur?

A) Start\\All Programs\\Accessories

B) Start\\Control Panel

C) Start\\All Programs\\Microsoft Office

D) Start\\Start Up

E) Heç biri

 

29. Elektron cədvəlin fraqmenti verilib. D1 xanasında olan düsturu aşağıdakı xanalara tətbiq edəndən

sonra D3 xanasının qiyməti nə olacaq?

A) 195    B) 362    C) 122    D) 108    E) 295

 

30. Proqramda “sabit” nəyə deyilir?

A) proqramın gedişində qiyməti dəyişən kəmiyyətə

B) hər hansı kəmiyyətə

C) proqramın gedişində qiyməti dəyişməyən kəmiyyətə

D) hər hansı dəyişənə

E) Qiyməti dəyişən və dəyişməyən kəmiyyətə

 

31. Hansı komanda İş masasında simgələri görünməz

şəbəkənin (torun) xanalarında yerləşdirir?

A) Auto arrange icons       B) Align icons to grid

C) Show desktop icons     D) Show desktop gadgest

E) Show icons start grid

 

32. Aşağıdakı şəkildə qovluqlar ağacşəkilli formada təqdim olunub. s1.gif faylının tam adını müəyyən edin.

A) D:\DOC5

B) D:\DOC5\s1.gif

C) D:\PT2\s1.gif

D) D:\Doc1.doc\s1.gif

E) C: \ЗT2\s1.gif

 

33. İş masasında simgələrin ölçülərini dəyişmək üçün kontekst menyusunun hansı bəndini seçmək lazımdır?

A) Sort by    B) View     C) New

D) Personalize          E) Large

 

34. İnformasiya modelinin ağac formasını qeyd edin.

A)      B)

C)     D)

 

E)

 

35. Proqram icra olunduqdan sonra hansı fiqur çəkiləcək?

dəyişən x

qələmiendir

x=100 təkrarla 3[irəli x sağa x+20 x=x+30]

A)      B)

C)      D)

E)

 

36. A:\FOTO\2012\30-06\q001.jpeg və D:\FOTO\2012\30-05\q003.jpeg    faylları verilib. Onlar:

A) eyni qovluqda yerləşir

B) CD-R diskində yerləşirlər

C) A: diskində yerləşir

D) D: diskində yerləşir

E) fərqli disklərdə yerləşir

 

37. 56 % 24 ifadəsi nəyi bildirir?

A) ədədlərin tam bölünməsini

B) 24 ədədinin 56% -nin hesablanmasını

C) tam ədədlərin bölünməsi nəticəsində alınan qalığı

D) sətir tipli dəyişənin təsvirini

E) Faizinə görə ədədin tapılmasını

 

38. Microsoft Word 2007 proqramında mətndə şəklin yerini təyin etmək üçün hansı düymədən istifadə olunur?

A) Picture Border      B) Picture Effects

C) Picture Shape      D) Position

E) Transitions

 

39. Fakt (3); tapılmış cavabı 2-nin qüvvətində yazdıqda cavab neçə olar?

A) 128     B) 6       C) 5      D) 1      E) 64

 

40. Verilmiş blok-sxemlə təsvir olunmuş alqoritmin icrasından sonra displeyə F-in hansı qiyməti çıxacaq?

 

A) 100    B) 110    C) 120    D) 130     E) 140

 

41. Dersin cari planlasdirilmasinda nezerde tutulmur:
A) mezmun standartlarina esasen tedris vahidi ve movzularin mueyyenlesdirilmesi
B) dersde reallasdirilacaq alt standartlara uygun telim neticelerinin mueyyenlesdirilmesi
C) dersin icmalinin hazirlanmasi
D) tapsiriqlarin dersin telim neticeleri ile uygunlasdirilmasi
E) is vereqlerinin hazirlanmasi

 

42. Ne ucun motivasiya dusundurucu ve meqsede uygun olmalidir?
A) tedqiqat prosesini cetinlesdirir.
B) dersin butun merhelelerini tam sekilde heyata kecirmeye imkan yaradir.
C) dersin vaxtinda basa catmasina komek edir.
D) sagirdlerde idrak fealligi oyadir.
E) tapsiriqlari duzgun yerine yetirmeye komek edir.

 

43. Qrup işi zamanı şagirdlərin təşkilati aspektlərini müəyyənləşdirin
1. Qrup üzvlərinin vəzifələrini düzgün bölmək
2. Bir-birini diqqətlə dinləmək
3. Qrup işi zamanı fəal olmaq
4. Qrup liderini düzgün müəyyənləşdirmək
5. İş zamanı səs salmamaq, intizama riayət etmək
6. Vaxtdan səmərəli istifadə etmək
A) 2, 4, 5   B) 1, 2, 5     C) 1, 3, 4      D) 1, 4, 6     E) 2, 3, 5

 

44. Qrup şəklində müzakirə zamanı iştirakçılar bir-birini dinləməyi (aktiv dinləmə), ardıcıllıqla danışmağı, başqalarının fikirlərinə hörmətlə yanaşmağı,

reqlamentə riayət etməyi öyrənirlər. Qeyd olunan fikirlər hansı müzakirə üsulunun üstün cəhətləridir?
A) Akvarium     B) Klassik dialoq
C) Müzakirə xəritələri    D) Debat

E) Diskussiya

 

45. Müəllimin işləməli olduğu faktlar pərakəndə faktlar yığımından ibarətdir. O əsas birləşdirici ideyanı və qanunauyğunluğu müəyyən etmək

üçün bu dağınıq faktlar arasında əlaqə yaratmağa çalışmalıdır. Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?

A) Motivasiya     B) Məlumat mübadiləsi

C) Tədiqatın aparılması      D) Yaradıcı tətbiqetmə

E) Məlumat müzakirəsi

 

46. İş vərəqinin hazırlanması üçün nəzərə alınmayan qeydləri seçin.

1. Tərtibetmə qaydaları 2. Sualların növlərini 3. Şagirdlərin yaşını 4. Standartı

A) 1,2     B) 2,3    C) 3,4   D) 2,4     E) 1,4

 

47. Məntiqi təfəkkürə aid olan fəaliyyətləri müəyyən et.
A) Təsvir et, nəticə çıxar, ümumiləşdir
B) Modelin əsasında tərtib et, yadında saxla
C) Nağıl uydur, mübaliğə et, minimuma endir
D) Meyar cədvəlini tərtib et
E) Müxtəlif baxış nöqtələrindən qiymətləndir

 

48. Müəllimin pedaqoji taktı nə deməkdir?

A) Şagird şəxsiyyətinə hörmət etmək, onlarla ünsiyyətdə müəyyən hədlərə riayət etmək
B) Şagirdi düzgün başa düşmək
C) Şagirdə tələblər vermək
D) Kollektivdə vəzifələri düzgün bölüşdürmək
E) Sənətinə məhəbbət

 

49. ………. sinif və fənlər üzrə summativ qiymətləndirmənin aparılmasını təmin edir.

A) Alt standart

B) əsas standart

C) məzmun xətti

D) qiymətləndirmə mexanizmləri

E) kurikulum

 

50. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?

1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyənləşdirməyə,
2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə
3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına
4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə
5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə
6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.

A) 1,2,4,6    B) 1,2,3,5     C) 1,2,5,6

D) 2,3,4,6   E) 2,3,4,5

 

51. Qanunauyğunluğu müəyyən edin “?” əvəzinə uyğun olan variantı seçin:

9 * 5 = 20

8 * 7 = 30

8 * 6 = 32

7 * 5 = ?

A) 35     B) 15     C) 25    D) 20     E) 18

 

A) 3   B) 7   C) 8    D) 5    E) 4

 

53. Verilən sözlər cütünə analoji əlaqəli natamam cütü tamamlayın.

Voleybol – ABŞ;

Cüdo – ?

A) İngiltərə     B) Çin    C) Yaponiya

D) Braziliya    E) Rusiya

 

54. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” işarəsinin yerinə hansı ədəd yazılmalıdır?

6 8 13
4 6 5 b
3 9 a 12
5 3 4 c

 

A) 19     B) 24     C) 29    D) 35     E) 38

 

55. Həriflərinin sırası pozulmuş beş sözdən dördü arasında məntiqi əlaqə vardır. Fərqli sözü seçin.

A) ğ u y u r    B) a r t a t    C) ç a q p ı q

D) b ə k ö z     E) ə p q i k

 

56. “?” əvəzinə hansı ədəd yazılmalıdır?

A) 28     B) 17     C) 32    D) 44    E) 23

 

A) CC     B) CAA      C) CCC     D) CA      E) CAAA

 

58.

A) 25    B) 36     C) 49    D) 64    E) 81

 

59. 2, 4, 36, 5, 3, 64, 5, 9, ?

A) 196    B) 169    C) 123    D) 89    E) 74

 

60.

A) 17      B) 23     C) 8     D) 18    E) 26

 

Düzgün Cavabları

 

Cavablar

1

E

2

E

3

C

4

C

5

B

6

A

7

E

8

E

9

B

10

B

`11

C

12

C

13

A

14

C

15

B

16

D

17

B

18

D

19

E

20

D

21

A

22

A

23

E

24

C

25

A

26

D

27

A

28

A

29

E

30

C

31

B

32

C

33

B

34

B

35

A

36

E

37

C

38

D

39

E

40

C

41

A

42

D

43

D

44

E

45

E

46

C

47

A

48

A

49

B

50

C

51

B

52

B

53

C

54

B

55

E

56

B

57

C

58

A

59

A

60

A

Müəllif: Niyaməddin Şahmarov

Əlaqə:( 051) 922 42 29

E-mail: niyameddinshahmarov86@gmail.com

Dostlarla Paylaş ↓