Bu saytı yaratmaqda məqsədim bildiklərimi, məndə olan testləri,məlumatları və dəyərli müəllimlərimizin bizə təqdim etdiklərin sizlərə çatdırmaqdı. *** Saytımızda ay ərzində aktiv olan istifadəçi bizdən hədiyyə qazanacaq!!! (Qeydiyyatdan keçən istifadəçilərə aiddir)

Paskal Dilinə aid Testlər və Cavabları -2

Paskal Dilinə aid Testlər və Cavabları -2

1) MS-DOS hansı firmanın məhsuludur?

A) Microsoft   B) İBM   C) OpenOffice

D) Windows   E) OS/2

 

2) Uşaqlar təhsil müəsissələrində proqramlaşdırmanın əsasını hansı dil vasitəsilə öyrənirlər?

A) C++   B) Pascal   C) Java   D) Fortran   E) LOGO

 

3) Utilitlərə aid olmayanı seçin:

A) İnterfeys proqramları

B) Antivirus proqramları

C) Arxivləşdirmə proqramları

D) Proqram örtükləri

E) Hamısı utilitlərə aiddir

 

4) Maşın dili nədir?

A) İki kompüter arasında ünsiyyət dili

B) Proqramın ilkin mərhələsi

C) Kompüterin başa düşdüyü dil

D) Proqramlaşdırmanın son mərhələsi

E) ROM-a yüklənən ilk driver

 

5) Proqramlaşdırmada komandanın arqumenti…… adlanır:

A) Sintez   B) İnterpretator   C) Kompliyator

D) Operand   E) İndeks

 

6) BÖL X4, 3 > X4 fraqmenti nəyi bildirir?

A) Kompüterə yaddaşın 4 nömrəli xanasını 3-ə bölüb, nəticəni yenə də 4 nömrəli xanaya yerləşdirmək əmri verilib

B) Kompüterin yaddaşının 3 nömrəli xanasını 4- ə bölüb, nəticəni yenə də 3 nömrəli xanaya yerləşdirmək əmri verilib

C) 3 nömrəli xana 4 nömrəli xana ilə toplanıb və nəticə yenə 4 nömrəli xanaya yazılıb

D) 33 fraqmentinin kvadrat kökləri tapılıb

E) Proqramlaşdırmada belə əməliyyat yolverilməzdir

 

7) Komandaların simvollar vasitəsilə yazılış sisteminə nə deyilir?

A) Kodla yazılış   B) Sturukturlu yazılış

C) Mnemonik yazı sistemi   D) Dinamik yazı sistemi

E) Konstant yazı sistemi

 

8) Yüksək səviyyəli dil dedikdə nə başa düşülür?

A) Asan istifadə olunma operatorlarına görə

B) İnsan dilinə nə qədər yaxın olması

C) Kodların 3 baytla hesablanması

D) Hər bir əməliyyat sisteminin dəstəkləməsi

E) Funksiyaların az amma operatorların daha çox olması

 

9) Görüntülərin təsviri üçün hansı proqramlaşdırma dilindən istifadə olunur?

A) Linda   B) COBOL   C) PROLOG   D) CHİLL   E) PostScript

 

10) Proqramların hazırlanma mərhələlərinin 5-ci mərhələsi hansıdır?

A) Məsələnin qoyuluşu

B) Tətbiq edilmə

C) Layihələndirmə və kodlaşdırma

D) Texniki tapşırığın hazırlanması

E) Testləmə və sazlama

 

11) Biri Pascal dilində qabaqcadan təyin edilmiş 4 tipə aid deyil:

A) Boolean   B) Real   C) İnteger   D) Char   E) ReadLN

.

12) On natural ədədin cəmini tapmaq lazım olduqda, proqramın farqmenti necə olmalıdır?

A) S:= 0

For I:= 1 to 10 do

S := S+I

 

B) S:= 0

For I:= 1 to 11 do

S := S+2

 

C) S:= 1

For I:= 2 to 10 do

S := S+I

 

D) S:= 0+1

For I:= 1 to 10 do

S := S+1

 

E) S:= 0+2+1

For I:= 2 to 10 do

S := S+I

 

13) Elementlərinin sayı aşkar göstərilmiş massivə…. deyilir:

A) Dinamik   B) İndeks   C) Statik   D) Kiber   E) Xoatik

 

14) Masiivin indeksi 5 olan elementinə indeksi 4 olan elementinin qiymətinin mənimsədilməsi hansı formada yazılır?

A) a [ 5] := [ 4]    B) 4 (x) := (5)

C) a [ 4] := [ 5]    D) 5 [ 5] x := 4

E) x= [ 5] x:= [ 4]

 

15) X-in tam hissəsi və ya….

A) Raund    B) Exp   C) Sqr    D) Abs    E) Trunc

 

16) Aşağıdakı operatorların icrasından sonar a, b, c dəyişənləri hansı qiymətləri alacaq? (a=1, b=2, c=3)

a := b ; b:=c; c:=a

A) a=2; b=3; c=1        B) a=1; b= 2; c= 3

C) a=1; b = 2; c= 5     D) a=3; b= 9; c= 7

D) a= 3; b=7; c=9

 

17) Operatorlar ardıcıllığı yerinə yetirilərsə, c dəyişəni hansı qiyməti alar?

a := 8

a:=a+2

b:= a-1

c:= a+b div 2

 

A) 1    B) 10    C) 19    D) 9    E) 21

 

18) 4*4 ikiölçülü a massivinin qiymətləri aşağıdakı fraqmentdə verilmiş b ir-birinə daxil edilmiş dövr operatorunun köməyi ilə verilir

For n:= 1 to 4 do

For K:= 1 to 4 do

A [K; n]:= (K-n) *n

Massivdə neçə müsbət qiymət olar?

A) 5    B) 6    C) 8    D) 9    E) 10

 

19) Operator ardıcıllığı yerinə yetirilərsə P və Q dəyişənləri hansı qiymətləri alar?

For İ:= 1 to 10 do

For j := 1 to 5 do

A [i, j] := i*j

P :=0

q := 0

m := 2

n : = 5

fot k:= 1 to 5 do begin

p := p + A[m, k]

q := q + A [n, k]

end

A) 30, 75   B) 43, 34   C) 32, 221   D) 1, 2   E) 75, 110

 

20) Niklaus virt başqa hansı dillərin yaradıcısıdır?

A) Python, Alplogo    B) Modula, Oberon

C) Alplogo, Java       D) Modula, Delphi

E) Assambler, Oberon

 

Cavablar
1.  A
2.  E
3.  E
4.  C
5.  D
6.  A
7.  C
8.  B
9.  E
10.  B
11.  E
12.  A
13.  C
14.  A
15.  E
16.  A
17.  D
18.  A
19.  A
20.  B

Müəllif: Niyaməddin Şahmarov

Əlaqə:( 051) 922 42 29

E-mail: niyameddinshahmarov86@gmail.com

Dostlarla Paylaş ↓