Bu saytı yaratmaqda məqsədim bildiklərimi, məndə olan testləri,məlumatları və dəyərli müəllimlərimizin bizə təqdim etdiklərin sizlərə çatdırmaqdı. *** Saytımızda ay ərzində aktiv olan istifadəçi bizdən hədiyyə qazanacaq!!! (Qeydiyyatdan keçən istifadəçilərə aiddir)

Python Dilinə aid Testlər və Cavabları -1

Python Dilinə aid Testlər və Cavabları -1

 

1) Python dili neçənci ildə yaradılmışdır?

A) 1881   B) 1993   C) 1991   D) 1989

 

2) Python proqramı kim tərədindən yaradılmışdır?

A) Lütvüzadə   B) Guide Van Rossum

C) Dekart       D) Bill Geyts

 

3) Proqramlaşdırma dilində yazıldıqdan sonra proqram gərçək maşın koduna çevrilməlidir ki, prosessor onu başa düşüb icra edə bilsin. Belə çevirmə …… adlanan proqram vasitəsilə aparılır?

A) Generator       B) Translyator

C) İnterperator     D) Readprinter

 

4) Kompliyator……

A) Proqramı başqa dilə çevirir

B) Proqramı maşın koduna çevirir ayrıca faylda saxlayır

C) Proqramı bitlərə ayırır və çap edir

D) Proqramda rəng çalarlarını dəyişir

 

5) Python əsasən nə kimi istifadə olunur?

A) Komliyator   B) İnterpretator

C) Generator    D) Translyator

 

6) Pythonda >>> işarəsi nə adlanır?

A) İcra       B) Çağırış

C) Kodlaşdırma     D) Proqramlaşdırma

 

7) Modul nədir?

A) Funksiya, dəyişən və başqa obyektlərdən ibarət olan daha güclü proqramdır

B) İcra, dəyiən və başqa obyektlərdən ibarət olan daha güclü proqramdır

C) Turtledən ibarət olan funksiya

D) >>> ibarət olan funksiya

 

8) Tkinter, PyGame modulları nə üçündür?

A) Musiqi yaratmaq        B) Oyun aratmaq

C) İnteqral yaratmaq       D) Video yaratmaq

 

9) Görüntülərlə işləmək üçün hansı mod var?

A) Gib    B) LİP    C) SSV    D) PİL

 

10) Modullar proqrama hansı komanda ilə qoşulur?

A) İnsert    B) İmport    C) Remov    D) Div

 

11) ALPLogo-ilkinvəziyyət, Python…..

A) Turtle. go to     B) Turtle. up

C) Turtle.reset      D) Turtle. Forward

 

12) X//Y…..

A) X-in Y-ə vurulması

B) X-in Y-ə bölünməsi

C) X-in Y-ə tam ədədi bölünməsi

D) Ədədin əksi

 

13) X**Y……..

A) X-in y-ə vurulması

B) Qüvvətə yüksəltmək

C) C) X-in Y-ə tam ədədi bölünməsindən alınan qalıq

D) Toplama

 

14) Python proqramında fərqlidir işarəsi hansıdır?

A) < >     B) =!     C) !=     D) *=

 

15) Sətirlər əsasən hansı simvol içərisində yazılır?

A) Mötərizə     B) Kvadratt mötərizə

C) Apastrof     D) Tək dırnaq

 

16) Sətir……

A) Ancaq hərflərdən və boşluq simvollarından ibarət ola bilər

B) Ancaq rəqəmlər və boşluq simvollarından ibarət ola bilər

C) Hərflərdən, ədədlərdən, başqa simvollardan və boşluqdan ibarət ola bilər

D) Ancaq başqa simvollar və boşluqlardan ibarət ola bilər

 

17) A—uğur, B- kursları…

>>> c=a+b

>>> print

A) Uğur / kursları    B) Uğur kursları

C) Uğur*ursları       D) Uğur +kursları

18) Aşağıdakılardan hansı sətirin uzunluğunu bildirir?

A) imput    B) Len    C) int    D) val

 

19) Ədədi sətiə çevirmək üçün…

A) int    B) str    C) val    D) div

 

20) Siyahı nədir?

A) Nizamlı şəkildə saxlanılan obyektlər yığını

B) Nizamsız şəkildə saxlanılan obyektlər yığını

C) Kodlar vasitəsilə yığılan obyektlər yığını

D) Heç biri

 

21) Python dilində siyahının elementləri hansı simvolun içərisində yazılır?

A) Mötərizə     B) Kvadrat mötərizə

C) Dırnaq        D) Apastrof

 

22) Siyahının elementləri nömrələnməyə….

A) 0-dan başlayır       B) 1-dən başlayır

C) 255-dən başlayır   D) 3-dən başlayır

 

23) Siyahı elementlərinin sayını müəyyən etmək üçün hansı funksiyadan istifadə olunur?

A) 1st1+1st2      B)Len (1st)

C) Max (1st)      D) Mod (1st)

 

24) s st. Revers….

A) Siyahı elementlərini tərs ardıcıllıqla düzür

B) Siyahını artan sıra ilə çeşidləyir

C) Siyahıda soldan birinci gələn X elementinin yerini müəyyən edir

D) Siyahıda soldan birinci gələn X elementini uzaqlaşdırır

 

25) Fəaliyyət bölümündə verilmiş əsas 4 funksiyadan istifadə olunur. Bunlar hansılardır?

A) Val, Div, İnt, İmput

B) Abs,İnt, İmput, Print

C) Abs, val,print, div

D) Printe, İmput, Acs, Div

 

Cavabları
1.  C
2.  B
3.  B
4.  B
5.  B
6.  B
7.  A
8.  B
9.  D
10.  B
11.  C
12.  C
13.  B
14.  C
15.  D
16.  C
17.  B
18.  B
19.  B
20.  A
21.  B
22.  A
23.  B
24.  A
25.  B

Müəllif: Niyaməddin Şahmarov

Əlaqə:( 051) 922 42 29

E-mail: niyameddinshahmarov86@gmail.com

Dostlarla Paylaş ↓