Python Dilinə aid Testlər və Cavabları -2 - www.YUSIF.az
*** Qarabağ Azərbaycandır! *** Qarabağ Azərbaycandır! *** Qarabağ Azərbaycandır! *** Qarabağ Azərbaycandır! ***

Python Dilinə aid Testlər və Cavabları -2

Python Dilinə aid Testlər və Cavabları -2

 

1) Bir operatoru bir –neçə sətirə yazmaq üçün hansı simvoldan istifadə olunur?

A) ?    B) \    C) /    D) !    E) *

 

2) 10 % 3 olduqda cavab neçə olar? (% faiz işarəsi deyil)

A) 1    B) 2    C) 3     D) 4     E) 5

 

3) X <= 6 olduqda, 6-ya ən yaxın hansı qiymətləri ala bilər?

A) 7,8     B) 4, 5    C) 5, 6     D) 0, 6     E) 6

 

4) a=13,b=4

a % b-dən alınan cavabla, a \ \ b dən alınan cavabın hasili neçə edər?

A) 7     B) 12     C) 1     D) 3      E) 6

 

5) Python dilində sətirlər…….. içində yazılır:

A) ( və )     B) %və %     C) ! və )      D) ; və )      E) ‘ və “

 

6) H= Uğur F= Kursu ifadəsinə görə

>>> print H+F hansı nəticəni verəcək?

A) Uğur  Kursları       B) Uğur Kursu     C) !Uğur kursları

D) Kursları uğur            E) / Ugur Kurslar;/

 

7) Python dilində somvolun nömrəsi sıfırdan nömrələnmə başladıqda 5-ci sətrin nömrəsi neçə olacaq?

A) 5     B) 0     C) 9     D) 1     E) 4

 

8) Python dilində sətir nömrələnməsi zamanı Masallı sözü “a” ilə qeyd edilmişdir. A-nın qiymətinin 4 olduğunu bildikdə >>>[0 : 4] olduqda cavab hansı olacaq?

A) Mas     B) Masal    C) Asal     D) Masallı     E) Msllı

 

9)S = 7, T = 12 olduqda >>> len(s+t) neçə olacaq?

A) 5     B) 19     C) 84     D) 2     E) -5

 

10) Sətir tipli kəmiyyətlərdə imput 1986- nın nəticəsi aşağıdakılardan hansı olacaq?

A) (1986)     B) ‘1986’      C) !1986       D) *1986”       E)1#1986

 

11) >>> str (2002)

A) 2002       B) (2002)      C) !2002)     D) ‘2002’     E) 2002:

 

12) Sətir tipli kəmiyyətlərə görə C=5 olduqda

>>> print (‘ yusifin ‘ , C, ‘yaşı var ‘ sep= ‘ \ n) nəticəsi necə olacaq?

A) Yusifin 5 Yaşı var         B) Yusifin 5 yaşı var       C) 5 yaşı var Yusifin

D) 5 Yaşı var  Yusufun     E) Yusufun yaşı 5-dir

 

13) Verilmiş sətirdə onun alt sətrini tapmaq üçün hansı metoddan istifadə olunur?

A) Search     B) Text     C) Upper     D) Find     E) Closed

 

14) informatika sözünü upper metodunu tətbiq etsək yazılışı necə olacaq?

A) Informatika    B) informatika      C) İnforMatika

D) İNFORMATİKA          E) İnformatika

 

15) boşluq YRŞ boşluq    veriləninə hansı metodu tətbiq etsək cavab, sol və sağ kənarlarında boşluq olmayan YRŞ olar?

A) Strip     B) lower        C) lens      D) UPPER     E) Captalize

 

16) >>> eh = [200, 150, 45, 17]

>>> sum (eh)veriləninin cavabı aşağıdakılardan hansı olacaq?

A) 214       B) 412      C) 566       D) 200      E) 17

 

17) >>> 1st = [ 8, 12, 47, -36, 86 ]

>>> min (1 st) olduqda cavab hansı olar?

A) -36      B) 8     C) 12      D) 86     E) 117

 

18) >>> 1 st [ Fərid, Elmir, Abid, Zamin]

>>> reverse

>>>1st ardıcıllığı hansı olacaq?

A) ( Abid, Elmir, Fərid, Zamin

B) (Zamin, Fərid, Elmir, Abid)

C) [Zamin, Elmir, Fərid, Abid]

D) [ Zamin, Abid, Elmir, Fərid]

E) ( Fərid, Zamin)

 

19) Siyahının elementlərinin sayını müəyyən etmək üçün hansı funksiyadan istifadə olunur?

A) str      B) len     C) div     D) esp     E) atr

 

20) Altproqram neçə kateqoriyaya bölünür və hansılardır?

A) 2- div və mod           B) 2- Prosedurlar və Funksiyalar

C)2- Prosedurlar və tətbiqlər

D) 4-Mod, div, prosedurlar və funksiyalar

E) 3-Funksiyalar, prosedurlar, sabitlər

 

21) Funksiya….

A) Vahid zamanda verilənləri emal edir

B) Zaman çərçivəsində verilənləri hesablayır

C) Müəyyən metodları kodlaşdırır onu altproqrama qaytarır

D) Sabitləri proqrama ötürür və emal edir

E) Müəyyən qiyməti hesablayır və həmin qiyməti onu çağıran proqrama (altproqrama) qaytarır

 

22) Sətri ədədə çevirir:

A) len     B) trp      C) upper     D) int     E) esk

 

23) Fəaliyyət bölümündə verilmiş hansı 4 funksiyadan istifadə olunur?

A) srt, str, len, int

B) abs, int, imput, print

C) div, mod, imput, print

D) str, len, div, mod

E) abs, mod, div, print

 

24) Yeni funksiyanın təyini hansı açar söz ilə başlayır?

A) dec      B) dfg    C) tek     D) def      E) heks

 

25) Prosedur…

A) Hər hansı operator ardıcıllığını yerinı yetirir

B) Sabitlər ardıcıllığını toplayır

C) Sətir tipli kəmiyyətləri kodlaşdırır

D) Proseslərin tətbiqini sürətləndirir

E) Vahid zamanda proqrama düşən çevirmədir

 

Cavabları

1.  B
2.  A
3.  C
4.  D
5.  E
6.  B
7.  E
8.  B
9.  B
10.  B
11.  D
12.  A
13.  D
14.  D
15.  A
16.  B
17.  A
18.  D
19.  B
20.  C
21.  E
22.  D
23.  B
24.  D
25.  A

Müəllif: Niyaməddin Şahmarov

Əlaqə:( 051) 922 42 29

E-mail: niyameddinshahmarov86@gmail.com

Dostlarla Paylaş ↓