*** Qarabağ Azərbaycandır! *** Qarabağ Azərbaycandır! *** Qarabağ Azərbaycandır! *** Qarabağ Azərbaycandır! ***

Category – Azərbaycan Dili

Say (Əsas qeydlər)-Rəhimə Mürvətova

Say (Əsas qeydlər)   Say — əşyanın sırasını və ya miqdarını bildirən əsas nitq hissəsidir. “Neçə?”, “nə qədər?”, “neçənci?” suallarından birinə cavab verir. Sayın əsas xüsusiyyətləri : Əşyaya aid olur, ondan əvvəl işlənir. Aid olduğu isimlə birgə işləndikdə heç bir şəkilçi qəbul etmir. Asılı olduğu isimdən ayrılıqda isimləşə bilir. Sayların əksəriyyəti millidir. Saylar, demək olar ki, başqa […]

Birinci hərfi böyük yazılan sözlər-Azərbaycan dili

Birinci hərfi böyük yazılan sözlər   1.Xüsusi isimlərin (yardımçı sözlərdən başqa) birinci hərfi böyük yazılır: Səməd Vurğun, Üzeyir bəy Əbdülhüseyn oğlu Hacıbəyli, Uzun Həsən, Süleyman Rüstəm, Süleyman Sani, Bəxtiyar Vahabzadə, İsgəndərlər, Mehdi Hüseynzadələr, Nizamilər, Hacı Qaralar…  2. Bədii əsərlərdə heyvanlar və cansız əşyalar surət kimi işlədildikdə onların adlarının birinci hərfi böyük yazılır: Qırat, Alapaça, Bozdar, […]

Fonetika Bölməsina aid Qeydlər

Fonetika bölməsina aid qeydlər : Fonetika – danışıq səslərini öyrənir. Fəal danışıq üzvləri – dil, dodaq, səs telləri Danışıq səsləri fərqli xüsusiyyətlərinə görə iki növə bölünür: saitlər, samitlər. Saitlər ağız boşluğunda sərbəst və maneəsiztələffüz olunur. Buna görə də onlar aydın şəkildə və avazlasəslənir. Saitlərin daha bir xüsusiyyəti heca əmələ gətirməsidir. Samitlərin tələffüzündə isə ağız boşluğunda […]

Azərbaycan dili fənni üzrə 300 test və cavabı

Azərbaycan dili fənni üzrə 300 test Düzgün bəndin qarşısında 2 ədəd mötərizə işarəsi var. (  bu cürə: A))   )   Mövzu 1Fonetika. 6lifba Danışıq saslari. 1. #0201#01#01#01 Hansı sözlarda sait uzun talaffüz olunur? A) aşıq, Aydın B) ) alam, Arif C) heca, Aysel D) sarı, Aygün E) ayna, Aynur   2. #0201#01#01#01 Aşağıdakı sözlari alifba […]