Category: Azərbaycan Dili

Fonetika Bölməsina aid Qeydlər

Fonetika bölməsina aid qeydlər : Fonetika – danışıq səslərini öyrənir. Fəal danışıq üzvləri – dil, dodaq, səs telləri Danışıq səsləri fərqli xüsusiyyətlərinə görə iki növə bölünür: saitlər, samitlər. Saitlər ağız…