Category – Azərbaycan Dili

Azərbaycan dili fənni üzrə 300 test və cavabı

Azərbaycan dili fənni üzrə 300 test Mövzu 1Fonetika. 6lifba Danışıq saslari. 1. #0201#01#01#01 Hansı sözlarda sait uzun talaffüz olunur? A) aşıq, Aydın B) ) alam, Arif C) heca, Aysel D) sarı, Aygün E) ayna, Aynur   2. #0201#01#01#01 Aşağıdakı sözlari alifba sırası ila düzsak, birinci hansı söz olar? A) ) taxta B) üzüm C) vaqon […]