Bu saytı yaratmaqda məqsədim bildiklərimi, məndə olan testləri,məlumatları və dəyərli müəllimlərimizin bizə təqdim etdiklərin sizlərə çatdırmaqdı. *** Saytımızda ay ərzində aktiv olan istifadəçi bizdən hədiyyə qazanacaq!!! (Qeydiyyatdan keçən istifadəçilərə aiddir)

Category – Qanunvericilik

Miqrasiya Orqanlarına Hazırlaşanlar üçün 355 Test-Cavab

  Miqrasiya Orqanlarına Hazırlaşanlar üçün 355 test-cavabları ilə! 1. Miqrasiya orqanlarında qulluq keçmə haqqında əsasnamədə aşağıdakılardan hansı düzgün deyil? a. Miqrasiya orqanlarına qulluğa qəbul olunmaq arzusunda olan şəxslər müvafiq icra hakimiyyəti orqanına müəyyən edilmiş formada ərizə ilə müraciət edirlər. b. Miqrasiya orqanlarına qulluğa qəbul olunmaq üçün müraciət etmiş şəxslərin sənədləri müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən […]

Qanunvericilik 40 Test və Cavab

Qanunvericilik 40 Test və Cavab   1)Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən mülkiyyət kim tərəfindən müdafiə olunur? a)     məhkəmələr b)    dövlət c)     qanun d)    Azərbaycan Respublikasi   2)Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin işinin təşkilinə aid deyil? a)     öz iş qaydasını müəyyən edir b)    Milli Məclisin müvafiq orqanlarını yaradır c)     Hesablama Palatasını yaradır d)    İdarəetmə Şurasını yaradır   3)Bələdiyyənin […]

Vergi Qanunvericiliyinə aid Testlər və Cavabı

Vergi Qanunvericiliyinə aid Testlər FƏSIL I #1 Vergi ödəyicisinin əsas [vergini ödəmək] vəzifəsi hansı qanunvericilik sənədi ilə müəyyən edilmişdir? A) Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi B) Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi C) Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi D) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası #2 Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə maliyyə sanksiyalarının tətbiqi Azərbaycan Respublikasının hansı qanunvericilik aktı ilə müəyyən edilir? […]

Etik Davranış Qaydaları ilə bağlı Testlər və Cavabı 2

“Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu Düzgün cavablar qırmızı ilə göstərilib.   1. “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” qanun müəyyən edir: a) dövlət qulluqçuları üçün etik davranış qaydalarını və prinsiplərini və onlara əməl edilməsi ilə bağlı hüquqi mexanizmləri b) bütün fiziki və hüquqi şəxslər üçün etik davranış qaydalarını və prinsiplərini və […]

QANUNVERİCİLİK-Testləri və Cavabları, 101-200 qədər

QANUNVERİCİLİK-Testləri və Cavabları, 101-200 qədər   «««««« Əvvəlki Səhifə Növbəti Səhifə »»»»»»   101. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurasının üzvlərini təyin etmir: A) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi B) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi C) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti D) Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi 102. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən başqa […]

QANUNVERİCİLİK 1-100 Testləri və Cavabları

QANUNVERİCİLİK-Testləri və Cavabları, 1-100 qədər   Növbəti Səhifə »»»»»» 1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən dövlətin ali məqsədlərinə aiddir: 1. dövlətin tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə riayət olunmasının təmin edilməsi 2. insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi 3. ölkə vətəndaşlarına layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsi 4. iqtisadi inkişafa və tərəqqiyə nail olmaq A) 2, 3 […]